Naar de top van de pagina
Gemeente staden

RUP | Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?

In een ruimtelijk uitvoeringsplan, ook wel RUP genoemd, bepaalt de overheid de bodembestemming van een bepaald gebied in de gemeente. Hierin wordt onder andere bepaald hoe een gebied moet worden ingericht en beheerd, waar exact men mag bouwen en aan welke voorschriften er voldaan moeten worden. Ook de soort activiteiten die mogen plaatsvinden en de bouwmogelijkheden (bouwhoogte, materiaalkeuze …) worden vastgelegd.  Deze plannen dienen als basis voor stedenbouwkundige vergunningen.

Procedure

De procedure voor de opmaak van een RUP bevat 5 grote stappen:

  • Stap 1: opmaak startnota / procesnota (met publieke raadpleging)
  • Stap 2: opmaak scopingnota
  • Stap 3: opmaak voorontwerp RUP
  • Stap 4: opmaak ontwerp RUP (met openbaar onderzoek)
  • Stap 5: (definitief) RUP

In het begin van de procedure (stap 1) wordt een publieke raadplegingsperiode van 60 dagen voorzien waarin reacties op de start- en procesnota van een RUP kunnen worden ingediend.

Wanneer de plannen van het RUP een concrete vorm hebben gekregen (stappen 2 en 3), zal er een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd worden (stap 4). Ook hier kunnen de plannen worden ingekeken. In deze fase kan bezwaar worden ingediend op de plannen van het RUP. Ten slotte wordt alle input uit de vorige stappen definitief vastgesteld in het uiteindelijke RUP (stap 5). Pas wanneer er geen schorsing optreedt, en de plannen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, treedt het RUP in werking (14 dagen na publicatie).

Overzicht

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest recente ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor het raadplegen van alle plannen en verordeningen kan u terecht op het Digitaal Informatieplatform van Digitaal Vlaanderen.

Gemeentelijke RUP's
In procedure Goedgekeurd Stopgezet
    Alheembouw
  Reconversie ambachtelijke zone  
  Speelbos  
  Wankaarde bis  
  Blommenwijk gedeeltelijke herziening  
GRUP Rootputten - uitbreiding    
GRUP Sportsite Oostnieuwkerke    
GRUP Sint Janspark    
 
Provinciale RUP's
In procedure Goedgekeurd Stopgezet
  't Roosleen  
Bedrijvigheid economische subregio Roeselare    
PRUP Westro    
velden in Staden

Openingsuren & contact

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina