Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente en OCMW Staden willen digitaal toegankelijk zijn en willen iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang geven tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op alle bestaande websites van gemeente en OCMW Staden. Dat zijn de websites onder de url ‘staden.be’ (http://staden.be, https://www.staden.be ...) alsook www.gemeenteschoolokido.be en de Staden-app.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

De gemeente neemt veel initiatieven om de web toegankelijkheid te verbeteren:

  • We doen een interne controle voor de publicatie: de redactie controleert voor de publicatie de inhoud op toegankelijkheid.
  • We screenen periodiek de website via de toegankelijkheidstool van de federale overheid en/of de websitebouwer. Dit zijn hulpmiddelen waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid.
  • We volgen de verplichtingen uit het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
  • We betrekken externe specialisten.
  • We nemen web toegankelijkheid op in onze interne en externe richtlijnen.
  • De gemeente en OCMW zullen bij de ontwikkeling en het testen van deze website(s) en applicaties altijd rekening houden met de richtlijnen rond webtoegankelijkheid.

De bestaande websites van gemeente en OCMW Staden voldoen daarom al grotendeels aan de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. De kwalificatie “gedeeltelijk conform” is omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Afwijkingen worden gemotiveerd opgenomen en waar mogelijk wordt in een alternatief voorzien.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-tekstuele content

We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld. We passen stelselmatig alles aan, doen regelmatig testen en sturen bij.

Labels of instructies

Nog niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

Audiodescriptie

Een aantal van onze video's is nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie, ondertiteling of transcript. Hieraan werken wij. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking (zie ook het punt onder onevenredige last).

Contactformulier

Sommige formulieren bevatten een CAPTCHA om ongewenste inzendingen te weren op basis van afbeeldingen.

Tabel

Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke paginaupdate die een tabel bevat, zullen we dit stelselmatig herbekijken.

Broncode

De broncode van sommige subsites bevatten foutmeldingen die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

Onevenredige last

Naast de bovenstaande uitzonderingen kunnen we als lokaal bestuur beslissen dat het een 'onevenredige last' is om bepaalde delen van onze website toegankelijk te maken. Deze beslissing is afhankelijk van de volgende criteria:

  • de omvang, de middelen en de aard van de overheidsdienst of -organisatie;
  • de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking;
  • de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan video- en audiofragmenten. De meeste video’s op de website(s) krijgen een ondertiteling, maar dat is niet zo voor de livestreamvideo’s van de zittingen. Het beperkt aantal kijkers staat niet in verhouding tot de hoge kost om deze video’s te ondertitelen of de audiofragmenten te transcriberen. De gemeente engageert zich wel om verder te onderzoeken hoe we deze media toegankelijk kunnen maken. Intussen kan iedereen die dat wenst een uitgeschreven stuk tekst uit het verslag opvragen bij de dienst Informatiebeheer via secretariaat@staden.be.

Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren, welke PDF-formulieren we door een tekst-naar-spraakmodule kunnen laten voorlezen en we halen onnodige PDF-formulieren offline.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door gemeente en OCMW Staden, ondersteunende diensten IT & Communicatie op 10 mei 2023.

De verklaringen die in deze toegankelijkheidsverklaring worden afgelegd, zijn juist en gebaseerd op een feitelijke evaluatie van de naleving door de websites van de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102, namelijk een zelfbeoordeling door gemeente & OCMW Staden

Feedback en handhaving

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Heb je vragen over webtoegankelijkheid? Wens je toegankelijke informatie te krijgen die naar jouw mening onvoldoende ontsloten is of ben je niet tevreden van een antwoord op je vraag of verzoek? Neem contact op via mail info@staden.be. Dan kunnen we je vraag concreet en correct behandelen.

Deel deze pagina