Naar de top van de pagina
Gemeente staden
Gedreven vooruit

Ondernemen

Wanneer we aan ondernemen denken, denken we aan lokale economie. In Staden zijn meer dan 1.500 ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit betekent dat we heel wat ondernemers in onze gemeente tellen.

Staden is op vlak van economie gekenmerkt door de land- en tuinbouw, maar er is meer. Denk maar aan enkele grote bedrijven die gehuisvest zijn in onze gemeente, maar ook aan de wekelijkse markt en de jaarlijkse kermissen die worden georganiseerd. 

E-loket