Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Privacy

Deze website werd gecreëerd in opdracht van gemeente- en OCMW-bestuur Staden, Ieperstraat 109, 8840 Staden. Op deze pagina vindt u alle info terug over de:

  • Privacyverklaring

  • Gebruikersvoorwaarden website

  • Cookies

Privacyverklaring gemeente en OCMW Staden

Jouw privacy is erg belangrijk, ook voor ons. We beveiligen en bewaren je gegevens zorgvuldig. Meer informatie over ons privacybeleid en jouw privacyrechten vind je op deze pagina en onder de 'downloads' op deze pagina.

Veilige dienstverlening

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Wij hebben uw gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met u uit te voeren als lokaal bestuur.

In de meeste gevallen bent u verplicht deze informatie ter beschikking te stellen om van de dienstverlening te genieten.

Toestemming

Wanneer dit nodig is, zullen we uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. Als u niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan u steeds uw toestemming intrekken.

We vragen niet wat we al weten

De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we u dit niet steeds opnieuw moeten vragen.

Hergebruik

We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop u beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om u bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.

De computer zegt “nee”

Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te  leveren aan burgers.

Informatie binnen Europa

We bewaren uw informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we uw gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’.

Archief

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden uw gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen. 

U blijft baas

U blijft als burger baas over uw gegevens. U kan altijd opvragen wat we van u bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als uw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we u daar steeds van op de hoogte stellen.

Als je vragen of klachten heeft, kan je terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer info

Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming kan je hiernaast raadplegen bij downloads.

Contactgegevens

C-Smart

Adres: Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel

t. 014 57 62 90

e. info@c-smart.be

Gemeente en OCMW Staden

Adres: Ieperstraat 109, 8840 Staden

t. 051 708 200

e. info@staden.be

De Gegevensbeschermingsautoriteit

Gebruikersvoorwaarden website

De informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Gemeente- en OCMW-bestuur Staden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Gemeente- en OCMW-bestuur is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. 

Beheer van informatie

Gemeente- en OCMW-bestuur Staden levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Gemeente- en OCMW-bestuur Staden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het bestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar communicatie@staden.be of info@staden.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het lokaal bestuur Staden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend.

Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het lokaal bestuur Staden. Gemeente- en OCMW-bestuur Staden en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site.

Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Lokaal bestuur Staden plaatsen ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het bestuur geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Gemeente- en OCMW-bestuur Staden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het bestuur zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan de gemeentelijke dienstverlening via communicatie@staden.be.

Het lokaal bestuur Staden behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Mijn Burgerprofiel

Gemeente Staden connecteert met Mijn Burgerprofiel. Zo bundelen diverse overheden uw dossier op één plaats. Hierbij worden uiteraard ook persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel is terug te vinden via deze link.

Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen. Dit enkel mits toestemming van u als bezoeker.

Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.