Naar de top van de pagina
Gemeente staden

RUP De Rootputten - uitbreiding

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'De Rootputten Uitbreiding' voorziet in een uitbreiding van de ambachtelijke zone De Rootputten in Oostnieuwkerke met ongeveer 1,1 ha. Naast de uitbreiding van de ambachtelijke zone wordt ook een resterend stukje woonuitbreidingsgebied van +/- 1.800 m² opgenomen in de plancontour.  Het betreft een restdeel van het woonuitbreidingsgebied dat inmiddels is gerealiseerd met de verkaveling De Vlaschaard.  Dit stukje woonuitbreidingsgebied is door zijn beperkte oppervlakte en beperkte breedte niet ontwikkelbaar en wordt omgezet in agrarisch gebied.

Huidige fase:

Startnota met publieke raadpleging (stap 1 van 5)

In een eerste fase wordt een startnota en procesnota opgemaakt.  De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en omvat een voorstel van ontwikkelscenario’s.  De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 22 november 2021 tot en met 21 januari 2022 kan iedereen de starnota en procesnota inzien en zijn opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente.  Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via ruimte@staden.be
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota liggen voor de duur van de publieke raadpleging ter inzage in het gemeentehuis.

Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be. Tijdens deze periode wordt een participatiemoment voorzien in de vorm van een zitdag.  Deze zitdag gaat door op dinsdag 7 december van 17 tot 19 uur. U kan zich hiervoor vooraf inschrijven via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.

Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina