Naar de top van de pagina
Gemeente staden

GRUP Sint Janspark

Huidige fase:

Opmaak voorontwerp (stap 3 van 5)

In de derde fase wordt het plan verder en concreter uitgewerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt waarin een keuze wordt gemaakt tussen de voorgestelde alternatieven. Indien vereist, wordt er ook een ontwerp van plan-milieueffectenrapport (planMER) opgemaakt, dat de keuze voor een alternatief helpt onderbouwen.
Over dit voorontwerp en het eventuele ontwerp plan-MER wordt advies gevraagd aan de betrokken gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale instanties. Deze adviezen worden besproken op de plenaire vergadering.

Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


Vorige fasen in het RUP-proces:

Scoping (stap 2 van 5)

De scopingnota werd opgemaakt.

Een scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en opmerkingen op de startnota. Deze bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen en geeft richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.

De volgende fase is het voorontwerp van het RUP. 

Startnota met publieke raadpleging (stap 1 van 5)


Er wordt een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het GRUP Sint Janspark van 24 april 2023 tot en met 23 juni 2023. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. 

De start- en procesnota liggen voor de duur van de publieke raadpleging ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be

Tijdens deze periode wordt een participatiemoment voorzien in de vorm van een infomoment waarop de startnota zal worden toegelicht door de ontwerper.

Het infomoment staat gepland op woensdag 10 mei om 19 uur in het SWOK, Ooststraat 4A, 8840 Staden. U kan zich hiervoor vooraf inschrijven via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina