Naar de top van de pagina
Gemeente staden

RUP Wankaarde bis

De gemeente heeft het voornemen om het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Wankaarde gedeeltelijk te herzien. De herziening heeft betrekking op de niet bebouwde gronden gelegen tussen Sint Jansstraat, Bruggestraat, Wankaardelaan en Oude Tramweg. Deze gronden zijn op heden voorbehouden voor de realisatie van sociale woningen. Met deze herziening wenst de gemeente de mogelijkheid in te schrijven voor een private ontwikkeling.  Daarnaast wordt onderzocht hoe het ruimtelijk rendement kan worden verhoogd.

Huidige fase:

Scoping (stap 2 van 5)

Momenteel wordt een scopingnota opgemaakt.

Een scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en opmerkingen op de startnota. Deze bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen en geeft richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.

De volgende fase is het voorontwerp van het RUP. 

Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


Vorige fasen in het RUP-proces:

Startnota met publieke raadpleging (stap 1 van 5)

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het RUP reconversie ambachtelijke zone van 11 januari 2021 tot en met 12 maart 2021. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. Op 14 en 21 januari 2021, telkens van om 19u werden er infomomenten georganiseerd in het AC/DC Staden.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina