Naar de top van de pagina
Gemeente staden

RUP Alheembouw

De gemeente heeft het voornemen om het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan Alheembouw te herzien in functie van een uitbreiding van de bedrijfssite Alheembouw. Door de sterke groei van het bedrijf is er een vraag naar extra ruimte voor opslag in
open lucht. Hiervoor wordt in de eerste plaats onderzocht of een uitbreiding richting Vyvestraat mogelijk is. In deze herziening wordt ook de garage Hugo Bol opgenomen en de woningen langs de Roeselarestraat die tussen deze twee bedrijven gelegen zijn.

Huidige fase

Het traject is stopgezet. Meer info kan je bekomen bij de sector Wonen & Omgeving.


Vorige fasen in het RUP-proces:

Startnota met publieke raadpleging (stap 1 van 5)

In een eerste fase maakte de gemeente werk van een startnota en procesnota. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en omvat een voorstel van ontwikkelscenario’s, voorstellen hoe de uitbreiding kan worden gerealiseerd. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Van 22 juni 2020 tot en met 21 augustus 2020 was er een publieke bevraging. Iedereen kon de start- en procesnota inzien en zijn/haar opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente. Dat kon op verschillende manieren:

  • digitaal via ruimte@staden.be;
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota lagen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren op afspraak, en kon je ook raadplegen via downloads.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina

Maak je afspraak bij dienst Leven

Sluiten

Moet je bij dienst Leven zijn en wil je vlot geholpen worden? Maak een afspraak online of telefonisch via 051 70 82 02. Kom je zonder afspraak? Hou er rekening mee dat je misschien even moet wachten tot er een vrij moment is. Is er geen plaats meer vrij, kijken we samen om een nieuwe afspraak in te plannen.