Naar de top van de pagina
Gemeente staden

RUP Blommenwijk herziening

Dit dossier betreft een beperkte wijziging volgens de stedenbouwkundige voorschriften volgens de verkorte procedure voorzien in artikel 7.4.4/1 in de VCRO. 

Herziening RUP:

Goedkeuring RUP

De herziening van het gemeentelijk RUP werd op 27 januari 2022 goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2022.

Het plan gaat hiermee van kracht vanaf 28 juni 2022.

Tegen het RUP is er een verzoekschrift tot vernietiging ingediend bij de Raad van State. De procedure is lopende. Het RUP is op heden niet geschorst.

Alle documenten met betrekking tot dit dossier kan u steeds raadplegen op het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


Openbaar onderzoek

De herziening of opheffing wordt steeds onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek wordt georganiseerd met inachtneming van volgende regelingen:

  • het openbaar onderzoek liep van 15 september tot en met 14 oktober 2021;
  • iedere belanghebbende kon gedurende deze termijn het ontwerp inzien;
  • iedere belanghebbende kon gedurende deze termijn schriftelijke of digitale opmerkingen en bezwaren indienen.

Inzage werd ter beschikking gesteld op afspraak te AC/DC via:

Opmerkingen en bezwaren konden ingediend worden via:

  • ruimte@staden.be; 
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden;  
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis AC/DC.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina