Openbare onderzoeken & bekendmakingen

Het gemeentebestuur is in het kader van specifieke dossiers wettelijk verplicht om informatie over bepaalde dossiers bekend te maken. Afhankelijk van de aard van het dossier gebeurt dit onder meer via de pers, aanplakborden en de website.   

Aankondigen

Deel deze pagina