Andere bekendmakingen

Er zijn momenteel twee bekendmakingen:

Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2020-2027

 • Openbaar onderzoek van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021.
 • De plannen bestaan uit verschillende delen:
  • beheerplannen Vlaamse deel van stroomgebiedsdistricten Schelde en Maas;
  • elf bekkenspecifieke delen;
  • zes grondwatersysteemspecifieke delen;
  • maatregelenprogramma;
  • herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
 • Info op www.volvanwater.be
 • Het decreet lntegraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek (15 september 2020 tot en met 14 maart 2021) iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden.

Plan-MER stroomgebiedbeheerplannen

 • Openbaar onderzoek van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021.
 • MER-rapport: www.mervlaanderen.be
Info

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina