Andere bekendmakingen

Er is momenteel één bekendmaking:

Voorlopige vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke verlegging van sentier nr. 45

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 maart 2021, de voorlopige vaststelling van rooilijnplan in functie van de gedeeltelijke verlegging sentier nr. 45 te Staden (verbinding tussen Walstraat ter hoogte van nr. 22 en Soetestraat ter hoogte van nr. 17), goedgekeurd.

 

De plannen omvatten:

  • kadasterplan, rooilijnplan en plan atlas der buurtwegen;
  • motivatienota.

De plannen liggen gedurende de periode van 12 april 2021 tot en met 11 mei 2021, ter inzage van het publiek bij de dienst Wonen & Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden (inzage enkel mogelijk na afspraak op 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be)

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen of mondeling worden medegedeeld aan de Burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Info

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina