Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Andere bekendmakingen

Er zijn momenteel 4 bekendmakingen:

Voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Reconversie Ambachtelijke Zones
OPENBAAR ONDERZOEK

De Gemeenteraad heeft in zitting van 27 oktober 2022, de voorlopige vaststelling van het GRUP Reconversie Ambachtelijke Zones goedgekeurd.

Het Gemeentelijk Uitvoeringsplan Reconversie Ambachtelijke Zones beoogt een herziening van drie locaties met bestaande of leegstaande bedrijfssites, met name:

  • site Hoorelbeke, gelegen langs de Diksmuidestraat;
  • site Trybou, gelegen op de hoek Diksmuidestraat en Nijverheidstraat;
  • woonkorrel Grote Veldstraat (’t Paradijs) met de ambachtelijke sites Grodevan en Masschelein.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 19 december 2022 tot en met 18 februari 2023 kan iedereen het ontwerp van het GRUP Reconversie Ambachtelijke Zones inzien. Tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro). Dit kan op verschillende manieren:

  • per brief aan de gecoro, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • digitaal aan de gecoro via gecoro@staden.be
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

Het ontwerp van het GRUP Reconversie Ambachtelijke Zones ligt voor de duur van het openbaar onderzoek ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be. Het ontwerp kan je ook raadplegen op de gemeentelijke website www.staden.be.

Ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines
OPENBAAR ONDERZOEK

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 inkijken:

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

Project-MER ‘Activiteiten op militair domein Kwartier Steenstraat en Kwartier Bos van Houthulst’ - Schaapbaliedreef 1, Poelkapelle
OPENBAAR ONDERZOEK

Defensie heeft een project-MER opgemaakt voor de activiteiten op het militair domein Kwartier Steenstraat en Kwartier Bos van Houthulst, Schaapbaliedreef 1 te 8920 Langemark-Poelkapelle.

Het dossier kan hier geraadpleegd worden via https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het nummer PR3494.

Er wordt een infovergadering georganiseerd op woensdag 16 november om 19.30 uur in OC Den Tap, Klerkenstraat 37 te Langemark.

Het openbaar onderzoek loopt van 25 oktober 2022 tot en met 21 november 2022.

Mogelijke bezwaren en/of opmerkingen kunnen tot en met maandag 21 november 2022 ingediend worden bij de dienst omgeving op omgeving@langemark-poelkapelle.be.

Voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk Uitvoeringsplan WANKAARDE bis
OPENBAAR ONDERZOEK

De Gemeenteraad heeft in zitting van 29 september 2022, de voorlopige vaststelling van het GRUP Wankaarde bis goedgekeurd.

Met de gedeeltelijke wijziging van het GRUP Wankaarde wenst de gemeente de ontwikkelingsmogelijkheden van het nog te realiseren deel tussen de Sint Jansstraat en de Wankaardelaan te verruimen, enerzijds door een private ontwikkeling mogelijk te maken en anderzijds door te streven naar een hoger ruimtelijk rendement.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 24 oktober 2022 tot en met 23 december 2022 kan iedereen het ontwerp van het GRUP Wankaarde bis inzien. Tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen worden overgemaakt aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro). Dit kan op verschillende manieren:

  • per brief aan de gecoro, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • digitaal aan de gecoro via gecoro@staden.be
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.


Het ontwerp van het GRUP Wankaarde bis ligt voor de duur van het openbaar onderzoek ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is enkel mogelijk na afspraak via 051 70 82 01 of ruimte@staden.be. Het ontwerp kan je ook raadplegen op de gemeentelijke website www.staden.be.