Naar de top van de pagina
Gemeente staden

De Grote Dorpsswitch

De wereld verandert razendsnel en ook wij, Stadenaars, staan samen voor een aantal grote uitdagingen. Denk maar aan duurzame mobiliteit, nieuwe manieren van wonen, schaarse ruimte en de klimaatverandering. Uitdagingen waarop we nu al, samen met jou, een antwoord willen zoeken.

Klaar voor de toekomst

Als gemeente steken we onze kop niet in het zand voor de uitdagingen die op ons pad komen. Meer nog: we willen nu al een goede basis leggen om de komende jaren deze uitdagingen te beantwoorden. Samen bouwen we aan een gemeente waar het leuk en goed wonen is voor iedereen. Voor jou en de toekomstige generaties.

Eén van de vele stappen richting 2040

Om de dorpskernen op lange termijn leefbaar te houden, maakt Staden deze oefening met een brede blik. Daarom zoomt het gemeentebestuur dieper in op belangrijke thema’s als bouwen, klimaat, mobiliteit en ruimte. Het resultaat moet uitmonden in een nieuw mobiliteitsplan, gemeentelijk beleidsplan ruimte, klimaatplan ... Samen met de inwoners zet de gemeente Staden zo de krijtlijnen uit voor een veilige, duurzame en leefbare toekomst voor haar inwoners en de volgende generaties. En dat allemaal onder de noemer: De Grote Dorpsswitch.

Klik op één van de onderstaande thema's om te ontdekken hoe jij mee de toekomst kan bepalen!

Campagnebeel De Grote Dorpsswitch

Deel deze pagina