Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Mobiliteit (De Grote Dorpsswitch)

Het gemeentebestuur maakt met De Grote Dorpsswitch werk van een strategische mobiliteitsvisie met als ambities: inzetten op levenskwaliteit, duurzaamheid en een optimale invulling van de unieke dorpskernen.

Nieuw lokaal mobiliteitsplan

In de gemeenteraad van 28 september 2023 werd, na een participatieronde, het mobiliteitsplan voor de gemeente Staden goedgekeurd. Er worden doelstellingen en acties opgenomen om knelpunten binnen de stijgende mobiliteitsdruk weg te werken en de woonkernen leefbaarder te maken. De maatregelen hebben betrekking op: 

  • Schoolomgevingen
  • Fietsverkeer
  • Snelheidsbeleid
  • Vrachtverkeer
  • Parkeerbeleid
  • Trage wegennet

Het mobiliteitsplan werd opgemaakt door de gemeente Staden in samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale. 

Actieprogramma

Naast de strategische en operationele doelstellingen bevat het mobiliteitsplan een concreet actieprogramma om op korte termijn, middellange termijn en lange termijn de gemeente verkeersveiliger en leefbaarder te maken. Het programma is opgedeeld in drie werkdomeinen:

  • Ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld masterplan fiets)
  • Verkeersnetwerken
  • Ondersteunende maatregelen

De maatregelen worden uitgewerkt in samenwerking met externe partners (Provincie West-Vlaanderen, politiezone ARRO Ieper, Vervoersregio Midwest, Agentschap Wegen en Verkeer, scholen ...). 

De actieprogrammatabel vind je terug bij de downloads.

Campagnebeeld De Grote Dorpsswitch

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina