Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Kerkenbeleidsplan (De Grote Dorpsswitch)

Welke toekomst zie jij voor de kerk in jouw buurt?

Het kerkbezoek in Vlaanderen gaat achteruit. Daarom zijn lokale besturen verplicht om na te denken over de toekomst van de parochiekerken. Het kerkbestuur, de geloofsgemeenschap en gemeente Staden sloegen daarom de handen in elkaar. Tijdens vier Kapittelavonden kon jij mee nadenken over die toekomst.

Inspraakmomenten in de kerk

Welke toekomst heeft de kerk in Oostnieuwkerke, Staden, Vijfwegen of Westrozebeke? Zijn er mogelijkheden om de kerk ruimer te gebruiken dan de erediensten? Vragen die Kristof Lataire van Kapittel jou graag wou voorleggen. Als deskundige ‘toekomstverkenner’ is hij de uitgelezen persoon om samen met jou een toekomstbeeld te maken voor de kerk in jouw buurt. Daarom nodigde hij iedereen eind april en begin mei uit op vier inspraakmomenten onder de noemer 'Kapittelavonden'.

Wat stond er die avond op het programma?

Samen met andere Stadenaars gingen de bezoekers op zoek naar hoe de ideale toekomst van het kerkgebouw er kan uitzien. Ideeën en dromen, wensen en noden worden samengebracht. Het doel: werken naar duidelijke toekomstbeelden voor de parochiekerk in jouw buurt.

Wat bleek uit de Kapittelavonden? 

Alle toekomstbeelden van de Kapittelavonden werden gebundeld in een conclusie- en aanbevelingsrapport ‘Rapport toekomstbeeld voor het religieus patrimonium Staden’. Het is een inspiratiebundel met aanbevelingen die richting geven rond de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Staden. Waar is draagvlak voor? Wat zijn mogelijke activiteiten naast de erediensten? Welke kansen ziet men naar nieuwe activiteiten? Het rapport bevat concrete aanbevelingen om verder te verkennen en geeft concrete stappen om uit te werken.

Je kan van dichtbij kennismaken met de belangrijkste conclusies uit dat rapport tijdens het Slotkapittel, donderdag 7 december om 19 uur in de kerk op de Vijfwegen. 

Schrijf je hier in voor de terugkoppeling over de Kapittelavonden

Hieronder vind je alvast de belangrijkste conclusies per kerk en in een notendop ...

Onze-Lieve-Vrouwkerk Oostnieuwkerke

De Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oostnieuwkerke kan een plek worden waar de brede geloofsgemeenschap van Staden zich welkom voelt. De kerk kan fungeren als centrale kerk van Staden. Devotie, gebed, stilte en erediensten staan er voorop. Daarnaast is het een bruisende ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap met activiteiten die aansluiten bij de ziel van de plek: tentoonstellingen, socio-culturele activiteiten ... Om dat mogelijk te maken zijn kleine infrastructuurwerken nodig. Daarbij moet gekeken worden naar mogelijkheden om de verbinding te versterken met het park en het nabijgelegen ontmoetingscentrum.

Sint-Bavokerk Westrozebeke

Hier ligt de focus eerder op de rijke geschiedenis. Het moet een plek worden waar die historiek en de Mariadevotie een centrale plaats krijgen, als bedevaarts- en erfgoedplek. Een plek binnen de kerk waar verstilling en gebed hand in hand gaan met een vrije en open plaats voor activiteiten uit de brede gemeenschap. Twee ingrepen kunnen de focus op de brede gemeenschap versterken: het huisvesten van sociale functies (zoals de voedselbank en Welzijnsschakel) en een overdekte buitenruimte om het bijhorende plein te laten aansluiten op de kerk. Ontmoeting en verbinding staan daarbij centraal. Denk aan activiteiten van jeugdbewegingen, markten ...

Sint-Jan-Baptistkerk Staden

In Staden is het toekomstbeeld minder uitgesproken. Het moet een plek zijn die de identiteit van Staden centrum versterkt. Een plaats waar mensen opnieuw samenkomen en verbinding vinden in het centrum van de gemeente. Duidelijk is dat de akoestiek van de kerk een probleem is. Er is daarom draagvlak om het sacrale gedeelte te herpositioneren in een kleiner, afgesloten deel van de kerk. De rest van de kerk kan een multifunctionele invulling krijgen of zelfs worden afgebroken. Om daar duidelijkheid rond te krijgen, moeten verschillende scenario’s opnieuw afgetoetst worden bij de brede gemeenschap.

Sint-Eligiuskerk Vijfwegen

Daar is een duidelijk vraag van de gemeenschap naar een ontmoetingsplek om aan gemeenschapsverbinding te doen. De kerk kan een gemeenschapshuis worden waar de Vijfwegenaar elkaar ontmoet en samen activiteiten opzet, onder leiding van een lokale vzw. De plek kan ook gebruikt worden door de school en lokale verenigingen. Om dat mogelijk te maken is een bestemmingswijziging nodig en dringt verder onderzoek zich op rond architecturale ingrepen en mogelijke beheersstructuren. De nabijgelegen grot blijft een sacrale (stilte)plek.

Wat nu, na het eindrapport?

Op september 2023 werd het toekomstrapport ‘Rapport toekomstbeeld voor het religieus patrimonium Staden’ ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat rapport ging ook richting het bisdom Brugge en wordt op 7 december teruggekoppeld naar de aanwezigen van de Kapittelavonden. Vervolgens dient het als basis voor het lokale kerkenbeleidsplan, een strategische toekomstvisie voor de kerkgebouwen in Staden, die binnenkort afgewerkt wordt.

Kapittelavond_overzicht

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina