Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Schoon water

Door de toenemende verharding, piekbuien en klimaatverandering is Staden kwetsbaar voor wateroverlast en droogte. Een hemelwaterplan zorgt voor een gebiedsdekkende visie voor de opvang en verwerking van hemelwater