Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Ecologisch maaibeheer

Twee maal per jaar krijgen de Stadense grachten een grondige maaibeurt. Tot voor kort bleef het gemaaide gras liggen. Maar voortaan wordt het maaisel opgezogen. Het resultaat is een bloemrijkere berm en minder wateroverlast. Dat het achtergebleven zwerfvuil mee opgezogen wordt, is handig meegenomen.

Bermmaaisel opgezogen

In 2020 zegt Staden vaarwel aan het oude bermbeheer waarbij het maaisel blijft liggen. Voortaan wordt gekeken om met een opzuigwagen het bermmaaisel op te zuigen.

Bij de eerste maaibeurt begin juni wordt zowel de zoomweg, zone tussen de gracht en de weg, als de strook tussen de gracht en landbouwgrond gemaaid.

Bij de maaibeurt in september wordt enkel de zone tussen de weg en de gracht gemaaid. Als het gedeelte tussen landbouwland en gracht ingezaaid is als bloemrijke akkerrand, wordt die zone ook meegenomen.

De schuine wanden in de berm worden niet langer gemaaid. Daardoor krijgt de gracht een natuurlijker uitzicht, maar krijgt ook de fauna en flora in de gracht alle kansen om te bloeien.

Beter voor de bloemen, waterafvoer en koeien

De nieuwe maaitechniek is iets duurder, maar kadert binnen de duurzame doelstellingen die het gemeentebestuur voorop stelde in zijn strategisch meerjarenplan 2020-2025. Het bermbeheer biedt namelijk heel wat voordelen voor het groene karakter van Staden:

  • Het opzuigen van het maaisel voorkomt dat de wegberm twee maal per jaar extra voedingsstoffen krijgt. Op termijn zorgt dat voor minder onkruid en meer bloemen.
  • Het ongerept laten van de bermtaluds zorgt voor een rijke fauna en flora in de gracht.
  • Het groen in de gracht zorgt voor een natuurlijke waterbuffer. Bij hevige onweders stroomt het water minder snel weg. Zo wordt wateroverlast vermeden op plaatsen waar meerdere grachten samenkomen.
  • Bij zomerse onweersbuien kan het afgemaaide gras niet langer ophopen aan de grachtbuizen en de waterafvoer bemoeilijken.
  • Met het opzuigen van het maaisel wordt ook het zwerfvuil opgezogen. De kans dat kapotte blikken zo grazende koeien in levensgevaar brengen, is veel kleiner.

In juni 2020 gingen de eerste opzuigwagens op pad. Voor de zomer kregen alle grachten hun eerste grondige opfrisbeurt.

tractor rijdt langs berm

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina