Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Ontdek het klimaatplan Staden 2030

donderdag 26 oktober
Op 26 oktober 2023 keurde de gemeenteraad het klimaatactieplan voor Staden goed. Dat plan werd gevoed met ideeën van experten, inwoners en adviesraden die van zich lieten horen tijdens een bevraging. Het plan bundelt tal van acties die ons moeten wapenen tegen de verwachte klimaateffecten.

Wapenen tegen de klimaatverandering

We zien en voelen de klimaatverandering, ook in Staden. Winters worden natter, zomers droger, buien heviger, temperaturen stijgen … Hoe groot de gevolgen zullen zijn, hangt af van het klimaatbeleid dat we voeren én vooral van de acties die we samen nemen om de CO2-uitstoot te verminderen en ons voor te bereiden op de verwachte klimaateffecten.

Gemeente Staden lanceert daarom haar klimaatactieplan voor 2030. Het vormt de leidraad om de komende jaren in Staden mee de klimaatdoelstellingen te halen. Het moet ons als gemeente wapenen tegen de gevolgen van die klimaatverandering. Het plan bevat lokale en regionale acties, gebaseerd op voorstellen van experten, inwoners en adviesraden tijdens een online klimaatenquête en een klimaatatelier. Samen moeten ze zorgen voor meer wooncomfort, meer leefbaarheid, lagere energiefacturen, meer groen en biodiversiteit, meer lokale jobs voor onze inwoners en nieuwe mogelijkheden voor onze bedrijven.

Verschillende thema’s in het klimaatplan

Het klimaatplan is opgesplitst in verschillende thema’s. Daarbij formuleren we acties die we als bestuur uitvoeren (lokaal) en samen met andere steden en gemeenten (regionaal). Zo tonen we zelf het goede voorbeeld door de CO2-uitstoot van eigen gebouwen, voertuigen en openbare verlichting te verminderen en meer ruimte te geven aan groen en water in het straatbeeld.

Daarnaast moet het plan inwoners, ondernemers, landbouwers en verenigingen stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, klimaatbestendige tuinen, zonnepanelen op elk geschikt dak, klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering ...

Klimaatbrochure Duurzaam Staden

De belangrijkste acties uit dat klimaatactieplan goten we in een klimaatbrochure: Duurzaam Staden. Een eenvoudige bundeling van alle acties die de gemeente onderneemt of die jij als inwoner kan ondernemen of op weg kan helpen.

Haal nu je exemplaar:

Nieuwsoverzicht