Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Ruimtelijke planning

Ruimtelijke plannen doen geen uitspraken over concrete percelen en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. De verschillende soorten ruimtelijke plannen hebben een zeker abstractieniveau die antwoord geeft op cruciale maar ingewikkelde vragen zoals bijvoorbeeld hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven, welke soorten plekken zijn voor welke functies geschikt,... 

De ruimtelijke structuurplannen worden zowel op het niveau van de Vlaamse-, provinciale- als gemeentelijke overheid gemaakt voor wat betreft het grondgebied waarvoor zij bevoegd zijn:

Wie plannen van Staden wenst te raadplegen, kan terecht bij 'Plannenviewer'.