Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Plannenviewer

De Plannenviewer is tijdelijk offline voor een update. Je kan wel nog nakijken in welk plan een bepaald perceel/adres ligt. Voorlopig kan je de bijlagen van een GRUP of BPA downloaden via het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) of opvragen bij ruimte@staden.be.

Burgers en professionelen kunnen voortaan gebruik maken van de plannenviewer. Plannenviewer is een interactieve kaarttoepassing die alle bestemmingsplannen die van kracht zijn op het grondgebied van onze gemeente Staden in kaart brengt.

Bestemmingsplannen zijn de plannen van aanleg (APA, BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Zo kan je van bij jou thuis uit en op ieder tijdstip van de dag vanop je computer nagaan welke plannen van toepassing zijn op welk perceel. Op termijn zullen we ook de verkavelingsplannen en geldende voorschriften toevoegen aan de plannenviewer. 

Aan de weergave van de plannen kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze is bovendien niet beschikbaar ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Voor dit advies kan je steeds contact opnemen met de sector Wonen & Omgeving.

Voorbeeld plannenviewer

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina