Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Beleid

Het beleid van Staden is opgebouwd volgens de visie en missie van de organisatie. Hierin bepalen we enerzijds onze identiteit 'Wat is Staden?' in de missie en anderzijds ons streefbeeld 'Waar staat Staden over tien jaar?' met de visie. 

Missie

Staden is een eigentijdse en verbindende gemeente met drie unieke dorpskernen waar mens, landschap en bedrijvigheid in evenwicht zijn. Het is een dynamische, toegankelijke en vooruitstrevende gemeente.

Visie

Staden gedreven vooruit

Gedreven vooruit is de kernwaarde van Staden en vertaalt het innovatieve karakter van de gemeente, waarbij projecten op een gedreven en dynamische wijze uitgevoerd worden.

Staden teelt

Het landelijke en groene karakter van Staden is een troef die we verder versterken. We innoveren door de principes van duurzaamheid in te bedden.

Staden ademt

Als hartelijke gemeente garanderen wij welzijn en zorg voor iedereen. Wij versterken tevens de lokale economie. Dit resulteert in een evenwichtige balans tussen welzijn, zorg en ondernemen.

Staden droomt

Staden profileert zich als voorbeeld in de regio en zet zichzelf op de kaart. Wij innoveren en durven te springen om unieke en vooruitstrevende projecten op touw te zetten.

Staden engageert

Staden inspireert de burger op een enthousiasmerende en gedreven wijze. De gemeente luistert, dialogeert, communiceert open en stelt zich klantgericht op.

Staden navigeert

Met een efficiënte inzet van middelen en mensen bouwen we aan de toekomst van onze gemeente.