Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Strategisch meerjarenplan

Bij de start van de beleidsperiode 2020-2025 legde het gemeentebestuur de krijtlijnen vast voor haar beleid. Daarbij keken we naar bestaande studies, maatschappelijke trends, gebeurtenissen en ontwikkelingen die een invloed hebben op onze gemeente en inwoners. Al die gegevens werden verzameld in een omgevingsanalyse. Tijdens gespreksavonden en op een online inspraakplatform gaven we jullie, onze inwoners, de kans om hun stem te laten horen en voorstellen te doen. De omgevingsanalyse en inspraakmomenten vormden de basis voor het uitgestippelde beleid van de komende 6 jaar.

Op 14 oktober 2019 stelde het gemeentebestuur haar plannen voor de komende jaren voor. Het resultaat is een ambitieus, duurzaam en financieel haalbaar meerjarenplan 2020-2025. Dat plan werd goedgekeurd in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in december 2019.

Vijf pijlers

Het meerjarenplan 2020-2025 steunt op vijf grote pijlers:

 • Staden teelt

  Het landelijke en groene karakter van Staden is een troef die we verder versterken. We innoveren door de principes van duurzaamheid in te bedden.

 • Staden ademt

  Als hartelijke gemeente garanderen wij welzijn en zorg voor iedereen. Wij versterken tevens de lokale economie. Dit resulteert in een evenwichtige balans tussen welzijn, zorg en ondernemen.

 • Staden droomt

  Staden profileert zich als voorbeeld in de regio en zet zichzelf op de kaart. Wij innoveren en durven te springen om unieke en vooruitstrevende projecten op touw te zetten.

 • Staden engageert

  Staden inspireert de burger op een enthousiasmerende en gedreven wijze. De gemeente luistert, dialogeert, communiceert open en stelt zich klantgericht op.

 • Staden navigeert

  Met een efficiënte inzet van middelen en mensen bouwen we aan de toekomst van onze gemeente.

Benieuwd naar de toekomstplannen van je gemeente? Je vindt de infobrochures en het strategisch meerjarenplan bij downloads op deze pagina.

Aanpassingen meerjarenplan

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 worden inschattingen gemaakt over de evolutie van de exploitatie-uitgaven en –ontvangsten, investeringen en leningen over een periode van 6 jaar, 2020 tot en met 2025. Soms is het nodig om het meerjarenplan bij te sturen of aan te passen waar nodig. Op onze website vind je steeds de laatste aanpassingen van het meerjarenplan, zoals goedgekeurd in de bijhorende gemeente- en OCMW-raad.