Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Subsidie socioculturele vereniging

Verenigingen die een vernieuwend initiatief dat cultuur of gemeenschapsvorming binnen de gemeente stimuleert, organiseren kunnen een aanvraag voor projectsubsidie indienen.

Enkele voorwaarden:

  • samenwerking tussen minstens twee Stadense verenigingen,
  • georganiseerd door en voor overwegend volwassenen,
  • een aanwijsbaar financieel risico,
  • het project heeft geen winstoogmerk.

Publicatie

Reglement toelage socioculturele vereniging:

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023
  • Gepubliceerd op 4 juli 2023