Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Klachten & meldingen

Melding

Wil je iets melden bv. beschadiging van de weg, voet- of fietspaden, onderhoud van speelpleintjes of openbaar groen, problemen met de huisvuilophaling, sluikstorten ...? Dan kan je dit melden via ons meldingsformulier.

Maak een melding

Klacht

Een klacht kan gaan over handelingen of prestaties die lokale ambtenaren of politici al dan niet verrichten bv. een gebrek aan info, het niet nakomen van een afspraak of een onvriendelijke behandeling.

Ben je ontevreden over een door de gemeente (al dan niet) verrichte handeling of prestatie?  Dan kan je klacht indienen. Klachten kunnen ofwel mondeling bij de klachtenambtenaar gebeuren, ofwel schriftelijk via het klachtenformulier. Klachten kunnen niet telefonisch worden meegedeeld.

Dien een klacht in

E-loket

Brief

Openingsuren & contact

Interne ondersteuning

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 05
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina