Drankvergunning

Wat

Een 'drankvergunning', ook wel 'tapvergunning' of 'vergunning voor het schenken van alcoholische dranken' genaamd, verwijst naar een voorafgaandelijke gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste (dranken met alcoholpercentage minder dan 22°) en/of sterke dranken (dranken met alcoholpercentage meer dan 22°) voor verbruik ter plaatse in

  1. Vaste drankgelegenheden (de horeca: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom…)
  2. Reizende drankgelegenheden (bv. verkoop op markten met verbruik ter plaatse)

Voor occasionele drankgelegenheden (buurt- en wijkfeesten, fuiven…) waar enkel gegiste alcoholische dranken aangeboden worden, is er geen vergunning vereist.

Voor occasionele drankgelegenheden waar ook sterke dranken aangeboden worden, is een machtiging vereist van het college van burgemeester en schepenen.

Onder sterke dranken wordt verstaan:

  • Alle dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22° vol.
  • Alle dranken van meer dan 1,2° vol waar gedestilleerde alcohol aan toegevoegd is.

Hoe aanvragen

Een drankvergunning is pand- en persoonsgebonden. Bij een wijziging van het pand of wisseling van exploitant dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Met het aanvraagformulier op deze webpagina kan je de vergunning aanvragen. De burgemeester beslist over het al dan niet afleveren van de vergunning.

De machtiging voor het aanbieden van sterke dranken zal in de goedkeuring van het evenement vervat zitten. Gelieve te vermelden in de aanvraag voor het evenement dat er sterke drank zal aangeboden worden.

Voorwaarden

Om een drankvergunning te kunnen bekomen moet je beschikken over:

  1. een verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing

De machtiging sterke drank is niet verbonden aan voorwaarden.

Kostprijs

Gratis

Tip

Start je een horecazaak en moet je in het bezit zijn van meerdere gemeentelijke documenten (drankvergunning, advies kansspelvergunning, terrasvergunning etc.)? Via het horeca-aanvraagformulier kan je alle documenten gebundeld aanvragen.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina