Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Vastgoedinformatie

Vanaf 3 oktober 2022 levert Vlaanderen de inlichtingenformulieren vastgoedinformatie af, inclusief een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper. Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel.

Hoe kan je een aanvraag doen? Je bent:

 • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
 • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
 • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via het e-loket (zie link hieronder) of via mail naar ruimte@staden.be met vermelding van een geldige capakey en adres.

Het inlichtingenformulier vastgoed bevat onder andere informatie over:

 • milieu en milieuvergunningen
 • of het goed is opgenomen op een lijst van beschermde monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten, bouwkundig erfgoed en/of de stedelijke erfgoedlijst
 • of het goed is opgenomen op een inventaris van leegstaande gebouwen, van ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen of gelegen is in een bijzonder gebied
 • of het goed gelegen is binnen een straal van nutsleidingen, gewestwegen,...
 • ...

Het uittreksel vergunningenregister bevat onder andere informatie over:

 • een overzicht van de verkavelingsvergunningen
 • een overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen
 • een overzicht van de omgevingsvergunningen
 • stedenbouwkundige attesten
 • de vastgestelde bouwovertredingen
 • de eventueel ingediende meldingen
 • ...

Het uittreksel plannenregister bevat onder andere informatie over:

 • de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen,…)

E-loket

Document stempelen

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina