Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Retributie administratieve procedures en afgifte administratieve stukken (sector Wonen & Omgeving)

Er is een belasting verschuldigd op het afleveren van documenten en inlichtingen inzake stedenbouw en milieu.

Bedrag

De bedragen kunnen geraadpleegd worden in het gemeentelijk reglement, te raadplegen bij downloads.

Vrijstellingen

Een volledig overzicht van de vrijstellingen is terug te vinden in het gemeentelijk reglement dat je hiernaast kan downloaden. 

Procedure

De belasting is verschuldigd op het ogenblik van het indienen van het dossier.

Bij niet betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.

Retributie administratieve procedures en afgifte administratieve stukken (sector Wonen & Omgeving) vanaf 1 januari 2020

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2019
  • Gepubliceerd op 20 december 2019
 

Maak je afspraak bij dienst Leven

Sluiten

Moet je bij dienst Leven zijn en wil je vlot geholpen worden? Maak een afspraak online of telefonisch via 051 70 82 02. Kom je zonder afspraak? Hou er rekening mee dat je misschien even moet wachten tot er een vrij moment is. Is er geen plaats meer vrij, kijken we samen om een nieuwe afspraak in te plannen.