Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Retributie administratieve procedures en afgifte administratieve stukken (sector Wonen & Omgeving)

Er is een belasting verschuldigd op het afleveren van documenten en inlichtingen inzake stedenbouw en milieu.

Bedrag

De bedragen kunnen geraadpleegd worden in het gemeentelijk reglement, te raadplegen bij downloads.

Vrijstellingen

Een volledig overzicht van de vrijstellingen is terug te vinden in het gemeentelijk reglement dat je hiernaast kan downloaden. 

Procedure

De belasting is verschuldigd op het ogenblik van het indienen van het dossier.

Bij niet betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.

Retributie administratieve procedures en afgifte administratieve stukken (sector Wonen & Omgeving) vanaf 1 januari 2023

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
  • Gepubliceerd op 27 december 2022

Wijziging retributie administratieve procedures en afgifte administratieve stukken (sector Wonen & Omgeving) vanaf 1 februari 2024

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 januari 2024
  • Gepubliceerd op 29 januari 2024