Naar de top van de pagina
Gemeente staden
Gedreven vooruit

Wegenwerken

Een overzicht van de werken aan de wegen in Staden lees je hier. Het gaat over die werken die van belang zijn voor een grotere groep inwoners. 

Verkeershinder is vaak niet te vermijden bij werken. Het gemeentebestuur probeert de betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte te houden via brochures, brieven,... De laatste stand van zaken en wijzigingen zijn online te raadplegen en worden aangekondigd via facebook en twitter.