Naar de top van de pagina
Gemeente staden
Gedreven vooruit

Bereikbaar

Innames openbaar domein

'Staden bereikbaar' wil burgers, overheden, nutsmaatschappijen, hulpdiensten en vervoersmaatschappijen actief informeren over de ‘innames’ van het openbare domein binnen de grenzen van onze gemeente. Alle innames die hinder met zich meebrengen en eventuele omleidingen zijn in kaart gebracht. Concreet gaat het om geplande en in uitvoering zijnde wegeniswerken, werken aan nutsleidingen, manifestaties zoals markten, optochten of wielerwedstrijden. Ook innames door werfkranen, stellingen en containers zijn zichtbaar in geval ze noemenswaardige verkeershinder veroorzaken. Door in de kaart te klikken op een inname, kan je meer gedetailleerde informatie opvragen zoals zone, timing en aard van de hinder. 

'Hinder in kaart'

Staden bereikbaar is een extractie van de ‘hinder in kaart’ toepassing van Geopunt, het Vlaams portaal voor geografische overheidsinformatie. De informatie die je terug vindt in de kaart komt uit het Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein (GIPOD). Dit platform brengt alle informatie over innames op het openbare domein zoveel mogelijk samen en zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en/of wegenwerken, dat werken op omleidingstrajecten vermeden worden en dat conflicten tussen werken en manifestaties beter kunnen gedetecteerd worden.

Staden

Hierboven kan je de kaart van 'Staden Bereikbaar' raadplegen. Je kan op de kaart alle hinder voor de komende maand bekijken. Indien je de hinder voor een specifieke periode wenst te zien, klik dan hier en kies zowel jouw locatie als periode van mogelijke hinder.