Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Mobiliteitsraad

Kruispunt Vijfwegen

Mobiliteitsraad

De mobiliteitsraad adviseert het gemeentebestuur over het organiseren van de mobiliteit in de gemeente Staden. Dat kan zowel op eigen initiatief, als op verzoek van het gemeentebestuur. De mobiliteitsraad heeft een adviserende taak. Ze neemt geen beslissingen over het voor advies voorgelegde probleem.

De mobiliteitsraad bestaat uit een dagelijks bestuur met een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris, aangevuld met leden. De mobiliteitsraad komt zo vaak samen als nodig, met een minimum van vier keer per jaar.

Huishoudelijk reglement 'Mobiliteitsraad':

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 mei 2020
  • Gepubliceerd op 3 juni 2020

A tot Z