Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Gecoro

Bouwplannen

Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, ofwel gecoro, is een officiële adviesraad met betrekking tot de ruimtelijke ordening in Staden. Zij brengen advies uit over: 

  • de opmaak van het gemeentelijke structuurplan
  • de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen
  • alle andere vraagstukken van ruimtelijke ordening
  • eigen initiatieven.