Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Sportraad

Sportraad

De gemeenteraad richt adviesraden op die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Voor het beleidsitem sport werd de gemeentelijke sportraad opgericht volgens de statuten goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 februari 2013. De specifieke voorwaarden werden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de sportraad en bekrachtigd door de gemeenteraad op 24 mei 2013.

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat zich bezig houdt met het gemeentelijke sportgebeuren. De Sportraad bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen van de gemeente maar ook de scholen en deskundigen inzake sportaangelegenheden zijn vertegenwoordigd. 

De kerntaak van de sportraad is een actieve rol spelen bij het gemeentelijk sportbeleid door adviezen te formuleren over reglementen, infrastructuur, subsidies en het aanbod. Aanvullend kan de sportraad zelf initiatief nemen om sport aan te bieden of te stimuleren. 

Algemene vergadering en dagelijks Bestuur 

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering  waarop alle leden van de raad worden uitgenodigd, en een dagelijks bestuur, enkel voor de leden van het bestuur.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de sportraad. De verslagen van deze vergaderingen kan je hier lezen.  

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt bij het begin van de gemeentelijke legislatuur verkozen uit alle leden van de algemene Vergadering en vormt een representatieve vertegenwoordiging van de algemene vergadering. De man-vrouw verhouding wordt gerespecteerd. Voor de periode 2012-2018 werden volgende leden verkozen om in het dagelijks bestuur van de sportraad te zetelen, de samenstelling lees je hier

Vanuit het gemeentebestuur wonen schepen van Sport en deskundige Sport de sportraad bij. 


Huishoudelijk reglement sportraad

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 mei 2020
  • Gepubliceerd op 3 juni 2020

Openingsuren & contact

Deel deze pagina