Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Milieuraad

Groene blaadjes rondom de wereldbol

Milieubeleid

De Minaraad (milieu- en natuurraad) adviseert deskundig en onafhankelijk het milieubeleid van de gemeente. De milieuraad heeft een driedelige doelstelling: 

  • De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente.
  • De milieuraad is bevoegd om de gemeente, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege, te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota is vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur het advies van de milieuraad moet vragen.
  • De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking over milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op verzoek initiatieven ontplooien.

Samenstelling

De milieuraad is drieledig samengesteld: 

  • leden die milieu- en natuurverenigingen, onderwijsinstellingen, socio-culturele organisaties en beroepsgroepen vertegenwoordigen, 
  • waarnemers van de fracties uit de gemeenteraad,
  • geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur.

Huishoudelijk reglement Milieuraad:

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 januari 2020
  • Gepubliceerd op 6 februari 2020