Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Jeugdraad

Spelend kind

De Jeugdraad is een adviesorgaan. Ze geeft advies bij alles wat een impact heeft op kinderen, jongeren of het jeugdwerk in onze gemeente. De adviezen kunnen gaan over jeugdlokalen, subsidies, reglementen, fuifruimte, speelbossen, jeugdhuizen,... Zo geeft de Jeugdraad mee vorm aan het jeugdbeleid in onze gemeente. Ze is de officiële spreekbuis van zowel kinderen, jongeren als jeugdverenigingen.

Verder kan de Jeugdraad ook verschillende activiteiten, vormingen en acties op poten zetten voor haar doelgroep.

Algemene vergadering en dagelijks Bestuur 

De jeugdraad bestaat uit een algemene vergadering waarop alle leden van de raad worden uitgenodigd, en een dagelijks bestuur, enkel voor de leden van het bestuur.

Een algemene vergadering

De algemene vergadering komt vier tot vijf maal samen per jaar. Ze bestaat uit het dagelijks bestuur, vertegenwoordigers van jeugdverenigingen en individuele jongeren. De verslagen van deze vergaderingen kan je rechts bovenaan lezen bij 'Agenda & Verslagen'.  

Een dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit een groep enthousiaste jongeren die de dagelijkse werking en opvolging doen van de Jeugdraad. Ze wordt bij het begin van de gemeentelijke legislatuur verkozen uit alle leden van de algemene vergadering en vormt een vertegenwoordiging van de algemene vergadering. De samenstelling lees je hier. 

Heb je zelf interesse om deel uit te maken van de Jeugdraad? Of wil je mee bepalen wat het gemeentebestuur moet doen voor kinderen en jongeren? Geef dan een seintje aan het Vrijetijdsloket. Zo krijg je gegarandeerd een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.

Meer info

Volg het reilen en zeilen van de Jeugdraad op hun Facebookpagina.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina