Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Toelage verzorgingsmateriaal

Voor wie

Personen met een chronisch incontinentieprobleem, stoma- en nierdialysepatienten kunnen een aanvraag indienen tot het bekomen van een toelage verzorgingsmateriaal.

Hoe aanvragen

Neem contact op met sector Welzijn (ocmw). Deze zal onder meer nagaan of je aan de voorwaarden voldoet.

Kostprijs

De aanvraag voor deze toelage is gratis. De tussenkomst in verzorgingsmaterialen bedraagt 15% van de bewezen uitgaven (originele facturen/attesten) en maximaal 120 euro per jaar.

Reglement

Het reglement is kan je op deze pagina downloaden.

Wat meebrengen

  • Identiteitsbewijs
  • Aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door uzelf en de huisarts
  • Betaalbewijzen van het aangekochte verzorgingsmateriaal of een factuur op het einde van elk jaar .