Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Subsidie jeugdwerkinfrastructuur

Erkende Stadense jeugdverenigingen kunnen voor gebouwen die bestemd zijn voor hun werking een infrastructuursubsidie aanvragen. Deze subsidies kan je aanvragen voor zowel het oprichten van nieuwe gebouwen als voor de verbetering, aanpassing en de inrichting van bestaande gebouwen.

Publicatie

Reglement jeugdwerkinfrastructuur:

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2023