Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Inbreuk op parkeren en stilstaan

Wat?

Een gemeentelijke administratieve sanctie voor inbreuken inzake stilstaan en parkeren kan worden opgelegd wanneer er een inbreuk is tegen de zonale politieverordening verkeer.

Er bestaan twee soorten overtredingen:

  • Overtredingen van de eerste categorie worden bestraft met een geldelijke boete van 58 euro.
  • Overtredingen van de tweede categorie worden bestraft met een geldelijke boete van 116 euro.

Procedure

Vaststelling en kennisgeving

Een overtreding wordt vastgesteld door de politie of door gemeentelijke vaststellers die daartoe bevoegd zijn. Zij stellen een proces-verbaal op en bezorgen het aan de sanctionerend ambtenaar. Vanaf 2022 is er een samenwerkingsovereenkomst met stad Ieper waarbij hun sanctionerende ambtenaren ook optreden voor overtredingen op grondgebied Staden. Alle briefwisseling over deze procedure wordt verstuurd vanuit de stad Ieper. Voor meer info kan je terecht op de website van stad Ieper.

De administratieve procedure wordt opgestart binnen de 15 dagen na ontvangst van de vaststelling. De sanctionerend ambtenaar deelt per gewone zending de vastgestelde feiten, de inbreuk en de voorgestelde administratieve geldboete mee aan de overtreder.

De overtreder betaalt de boete binnen de dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij hij verweer aantekent.

Verweer indienen

Je kan steeds de opgelegde sanctie aanvechten door verweer in te dienen. Afhankelijk van het bedrag van de sanctie kan het verweer schriftelijk of mondeling gebeuren en dit binnen de dertig dagen na de kennisgeving. 

Na het verweer bezorgt de sanctionerend ambtenaar een kennisgeving van de uitspraak. Wanneer de sanctionerend ambtenaar het verweer ongegrond verklaart, wordt de overtreder op de hoogte gesteld en moet hij 30 dagen na de kennisgeving alsnog de boete betalen.

Beroep

Als de overtreder niet akkoord gaat met de beslissing na verweer, kan die beroep instellen via de politierechtbank binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing.

Samenwerking

De sanctionerend ambtenaren van Stad Ieper treden ook op als behandelaars van GAS-vaststellingen op het grondgebied van onder andere Staden inzake overtredingen op de zonale politieverordening verkeer. De gemeenten sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af.

logo stad Ieper

Openingsuren & contact

Interne ondersteuning

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 05
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina