Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Het duurzaamheidscharter

In de Week van de Duurzame Gemeente ondertekende gemeente Staden een duurzaamheidscharter. Met 10 speerpunten wil het gemeentebestuur het (leef)milieu een handje helpen. Van de aanplant van 11.000 bomen tot mobiele camera’s in de strijd tegen zwerfvuil, het duurzaamheidscharter vormt de kapstok voor het beleid van de komende jaren.

Duurzaam: meer dan een modewoord

‘Duurzaam’ is een populair begrip. Voor Staden is het geen modewoord, maar een sterk engagement! Als het gemeentebestuur het woord in de mond neemt, dan enkel om de inspanningen te benoemen die een positief effect hebben op het (leef)milieu. Met haar duurzaam beleid wil Staden het goede voorbeeld tonen en haar inwoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan.

Van de Verenigde Naties tot het duurzaamheidscharter

In 2019 ondertekende Staden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen zitten vervat in het strategisch meerjarenplan 2020-2025. Ze geven een antwoord op de uitdagingen van vandaag en morgen. Voor alle landen ter wereld, maar ook voor elke inwoner, organisatie, bedrijf, overheidsinstantie ... Iedereen moet dus zijn of haar steentje bijdragen om tegen 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te halen, ook Staden.

Met de goedkeuring van dat strategisch meerjarenplan was meteen het startschot gegeven voor de opmaak van het duurzaamheidscharter. Het charter moet de ambities uit het meerjarenplan kracht bijzetten en behandelt thema’s als schoon water, klimaatverandering, hernieuwbare energie …

10 speerpunten, 10 duurzaamheidsdoelstellingen

Door het duurzaamheidscharter te ondertekenen, engageert gemeente Staden zich in de beleids-periode 2020-2025 om:

 1. invulling te geven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en aan het klimaatbeleid van onze regeringen;

 2. elke beslissing over ruimtelijke ontwikkeling, alle werken, leveringen en diensten, elk reglement toetsen op duurzaamheid;

 3. samen met medewerkers, burgers en bezoekers acties uit te werken om zo het draagvlak te verhogen;

 4. rekening te houden met de impact van diverse maatregelen op de inwoners en de bedrijven;

 5. door onderzoek en vernieuwende oplossingen het beheer van onze infrastructuur (gebouwen, wegen, parken …) onderhoudsvriendelijk en energiezuinig te maken;

 6. een mobiliteitsbeleid te ontwikkelen met stimulansen voor de trage weggebruiker en initiatieven die bijdragen tot een verkeersveilige, geluidsarme omgeving met een betere luchtkwaliteit;

 7. te onderzoeken hoe hernieuwbare energie kan ingezet worden;

 8. zoeken naar nieuwe oplossingen die de gevolgen van extreme natuurfenomenen beperken in samenwerking met de agrarisch sector en andere actoren;

 9. het gebruik van niet te recycleren afval te beperken en in te zetten op herbruikbare producten;

 10. de biodiversiteit binnen onze gemeente te verhogen (door en voor de mens).
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  

E-loket

Het ondertekende duurzaamheidscharter

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina