Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Werken Basijnsmolenstraat - Slijperstraat

Klik op de aangeduide zone voor meer info over de werken bv. wegomleiding, uitvoerder ...

Nieuwe nutsleidingen en meer verkeersveiligheid

Samen met Aquafin, De Watergroep en Fluvius maakt het gemeentebestuur in 2020 en 2021 werk van de heraanleg van de Basijnsmolenstraat en Slijperstraat in Oostnieuwkerke. De projectzone loopt van het kruispunt Lepelstraat - Basijnsmolenstraat, langs de Slijperstraat tot aan de gemeentegrens. 

Volgende zaken worden aangepakt: 

 • volledige vernieuwing van de waterleiding (samen met De Watergroep);
 • aanleg van gescheiden rioleringsstelsel (samen met Aquafin);
 • aanpassing elektriciteitsnet, zo krijgen heel wat woningen langs de werken een digitale elektriciteitsmeter (samen met Fluvius);
 • ondergronds brengen van bovengrondse kabelleidingen (samen met Fluvius);
 • het vervangen van de openbare verlichting door energiezuinige ledlampen (samen met Fluvius);
 • het vernieuwen van het wegdek;
 • aanleg van nieuwe voetpaden en fietssuggestiestroken;
 • aanleg van afwisselende parkeerstroken met groenvakken;
 • benadrukken van oversteekplaatsen en trage verbindingen voor wandelaars en fietsers;
 • haakse inrichting van het kruispunt met de Spanjestraat met meer zichtbaarheid op het aankomende verkeer. De verbinding Spanjestraat - Basijnsmolenstraat wordt voortaan de hoofdweg;
 • het ontmoedigen van het zwaar verkeer;
 • asverschuivingen om snelheid te beperken; 
 • verkeersveiliger maken van de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Oostnieuwkerke met een pleininrichting die er onrechtstreeks voor zorgt dat het verkeer trager rijdt.

De volledige loopduur van de werken wordt voorzien op 2 jaar.

Gescheiden riolering – infiltratie grondwater

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wordt vuil water voortaan ingezameld via een nieuwe collectorleiding van Aquafin en richting een waterzuiveringsstation in Roeselare gevoerd. Het regenwater wordt verder geloosd op De Mandel, de beek die Oostnieuwkerke ondergronds doorkruist. Alle woningen gelegen langs het tracé van de werken moeten afkoppelen. Dit betekent dat het vuil en proper water op privéterrein gescheiden moet worden. Bewoners en eigenaars kunnen hiervoor rekenen op het advies van een afkoppelingsdeskundige. Er kan een subsidie verkregen worden voor het uitvoeren van de werken op privéterrein. De aanleg van de nutsleidingen in de Slijperstraat is afgerond in de week van 22 juni. Begin juli wordt gestart met de koppeling van de huisaansluitingen in de Slijperstraat in het gedeelte schoolstraat. 

Bij de uitwerking van het ontwerp deed het gemeentebestuur een klimaattoets. Afstromend regenwater dringt nu eerst door in de grond onder de rijweg. Overtollig regenwater voert verder af naar De Mandel. Zo belasten we De Mandel minder bij hevige regenval, maar versterken we ook het grondwaterpeil voor drogere periodes. Iets wat de laatste zomers niet overbodig bleek. Langs het project zijn ook kleinschalige ‘wadi’s’ voorzien die hemelwater verzamelen in groenzones waar het water langzaam in de grond kan dringen.

Planning

De planning van aannemer Penninck uit Roeselare ziet er voorlopig als volgt uit:

 • Fase 1a - het kruispunt Lepelstraat, Basijnsmolenstraat en Cockstraat [AFGEWERKT]
  • Soort werken: afwerking van het overstort voor de afvoer van overtollig rioolwater
 • Fase 1b - kruispunt Sleihagestraat en Meulebroekenlaan [AFGEWERKT]
  • Soort werken: werken overstort voor de afvoer van de overtollig rioolwater
 • Fase 1c - kruispunt Basijnsmolenstraat en Meulebroekenlaan [AFGEWERKT]
  • Soort werken: aansluiting riolering op De Mandel en heraanleg wegdek
 • Fase 2 - Basijnsmolenstraat, van de Pastorieweg tot aan de Spanjestraat [AFGEWERKT]

  • Soort werken:
   • aanleg riolering
   • koppelen van de huisaansluitingen
   • aanleggen van goten, waterontvangers en borduren
   • aanleg funderingen
   • aanleg voetpaden
   • voorbereidende werken asfalteren
   • asfalteringwerken
 • Fase 3a - Slijperstraat, van het kruispunt Spanjestraat tot de Vrije Basisschool [AFGEWERKT]
  • Soort werken:
   • plaatsen van bronbemaling
   • opbraak rijweg
   • aanleg hoofdriolering
   • aanleggen van funderingen, goten en voetpaden
 • Fase 3b - Slijperstraat, van de Vrije Basisschool tot het kruispunt met de Valkstraat [AFGEWERKT]
 • Fase 3b/4 - Slijperstraat tussen Valkstraat tot en met de Slijperstraat 29 [AFGEWERKT] 
  • Soort werken:
   • aanbrengen van onderlaag asfalt. Hierna wordt de rijweg opengesteld voor plaatselijk verkeer.
   • vóór het bouwverlof zullen de klinkerverhardingen van de voetpaden afgewerkt zijn.
 • Fase 4 - Slijperstraat, van huisnummer 29 tot en met huisnummer 49
  • Start: vóór het bouwverlof
   • plaatsen van infiltratiekanalen
   • plaatsen van borduren
   • plaatsen van slikkers
   • plaatsen van goten
   • na het bouwverlof: afwerken bovenstaande punten en aanleggen van de funderingen van voetpaden en de weg
 • Fase 5 - Slijperstraat, van huisnummer 49 tot het einde van de bebouwing
  • Start: in de week van 16 augustus:
   • plaatsen van de hoofdriolering

Deze planning is richtinggevend, verschuivingen zijn mogelijk als gevolg van slecht weer en technische moeilijkheden.

Stand met eindejaar 2021

Het einde van de werken is in zicht. Op de valreep liepen de werken jammer genoeg vertraging op, zowel het coronavirus als het winterverlof gooien roet in het eten. Dit is het verdere verloop van de werken:

 • Zoveel mogelijk voetpaden afwerken voor eindejaar 2021
 • Aanbrengen toplaag gebeurt in het voorjaar van 2022. Het is voorlopig al mogelijk om door te rijden over het nieuw aangelegde stuk. De straat wordt nog afgewerkt met een extra laag asfalt. Voor de start van de werken brengt de aannemer de inwoners op de hoogte van de planning.
 • Extra groen in aantocht: het overgrote deel van de plantvakken werd voorzien van bomen. De aanplant van kleinere beplanting en het inzaaien van gras in de plantvakken en de zones voor tijdelijke opvang van hemelwater, is voorzien in het voorjaar 2022. 

De vlotste weg

Het gemeentebestuur kiest ervoor om wegomleidingen naar buurgemeenten te voorzien via de grote verbindingswegen. Zo vermijden we sluipverkeer langs landbouwwegen en in de dorpskern. Per fase passen we de verkeersmaatregelen aan. De huidige verkeerssituatie vind je in de interactieve kaart bovenaan, onder 'downloads' of kan je navragen bij de sector Wonen & Omgeving.

Blijf op de hoogte

Vóór aanvang van elke fase krijgen de buurtbewoners een bewonersbrief met extra info. Bij specifieke werken (bv. asfalteren) kijkt de aannemer om de buurt te informeren. Wil je de info over de werken rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in op onze infoflash over de werken Basijnsmolenstraat - Slijperstraat.

Maak je afspraak bij dienst Leven

Sluiten

Moet je bij dienst Leven zijn en wil je vlot geholpen worden? Maak een afspraak online of telefonisch via 051 70 82 02. Kom je zonder afspraak? Hou er rekening mee dat je even moet wachten tot er een vrij moment is. Of we kijken ter plaatse om een afspraak in te plannen op een andere dag.