Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Werken Basijnsmolenstraat - Slijperstraat

Klik op de aangeduide zone voor meer info over de werken bv. wegomleiding, uitvoerder ...

Nieuwe nutsleidingen en meer verkeersveiligheid

Samen met Aquafin, De Watergroep en Fluvius maakte het gemeentebestuur in 2020 en 2021 werk van de heraanleg van de Basijnsmolenstraat en Slijperstraat in Oostnieuwkerke. De projectzone liep van het kruispunt Lepelstraat - Basijnsmolenstraat, langs de Slijperstraat tot aan de gemeentegrens. 

Volgende zaken werden aangepakt: 

 • volledige vernieuwing van de waterleiding (samen met De Watergroep);
 • aanleg van gescheiden rioleringsstelsel (samen met Aquafin);
 • aanpassing elektriciteitsnet, zo krijgen heel wat woningen langs de werken een digitale elektriciteitsmeter (samen met Fluvius);
 • ondergronds brengen van bovengrondse kabelleidingen (samen met Fluvius);
 • het vervangen van de openbare verlichting door energiezuinige ledlampen (samen met Fluvius);
 • het vernieuwen van het wegdek;
 • aanleg van nieuwe voetpaden en fietssuggestiestroken;
 • aanleg van afwisselende parkeerstroken met groenvakken;
 • benadrukken van oversteekplaatsen en trage verbindingen voor wandelaars en fietsers;
 • haakse inrichting van het kruispunt met de Spanjestraat met meer zichtbaarheid op het aankomende verkeer. De verbinding Spanjestraat - Basijnsmolenstraat wordt voortaan de hoofdweg;
 • het ontmoedigen van het zwaar verkeer;
 • asverschuivingen om snelheid te beperken; 
 • verkeersveiliger maken van de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Oostnieuwkerke met een pleininrichting die er onrechtstreeks voor zorgt dat het verkeer trager rijdt.

De volledige loopduur van de werken was voorzien op 2 jaar.

Gescheiden riolering – infiltratie grondwater

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wordt vuil water voortaan ingezameld via een nieuwe collectorleiding van Aquafin en richting een waterzuiveringsstation in Roeselare gevoerd. Het regenwater wordt verder geloosd op De Mandel, de beek die Oostnieuwkerke ondergronds doorkruist. Alle woningen gelegen langs het tracé van de werken moesten afkoppelen. Dit betekent dat het vuil en proper water op privéterrein gescheiden moet worden. Bewoners en eigenaars konden hiervoor rekenen op het advies van een afkoppelingsdeskundige. Er kon een subsidie verkregen worden voor het uitvoeren van de werken op privéterrein. 

Bij de uitwerking van het ontwerp deed het gemeentebestuur een klimaattoets. Afstromend regenwater dringt nu eerst door in de grond onder de rijweg. Overtollig regenwater voert verder af naar De Mandel. Zo belasten we De Mandel minder bij hevige regenval, maar versterken we ook het grondwaterpeil voor drogere periodes. Iets wat de laatste zomers niet overbodig bleek. Langs het project zijn ook kleinschalige ‘wadi’s’ voorzien die hemelwater verzamelen in groenzones waar het water langzaam in de grond kan dringen.