Werken Basijnsmolenstraat - Slijperstraat

Klik op de aangeduide zone voor meer info over de werken bv. wegomleiding, uitvoerder ...

Nieuwe nutsleidingen en meer verkeersveiligheid

Samen met Aquafin, De Watergroep en Fluvius maakt het gemeentebestuur in 2020 en 2021 werk van de heraanleg van de Basijnsmolenstraat en Slijperstraat in Oostnieuwkerke. De projectzone loopt van het kruispunt Lepelstraat - Basijnsmolenstraat, langs de Slijperstraat tot aan de gemeentegrens. 

Volgende zaken worden aangepakt: 

 • volledige vernieuwing van de waterleiding (samen met De Watergroep);
 • aanleg van gescheiden rioleringsstelsel (samen met Aquafin);
 • aanpassing elektriciteitsnet, zo krijgen heel wat woningen langs de werken een digitale elektriciteitsmeter (samen met Fluvius);
 • ondergronds brengen van bovengrondse kabelleidingen (samen met Fluvius);
 • het vervangen van de openbare verlichting door energiezuinige ledlampen (samen met Fluvius);
 • het vernieuwen van het wegdek;
 • aanleg van nieuwe voetpaden en fietssuggestiestroken;
 • aanleg van afwisselende parkeerstroken met groenvakken;
 • benadrukken van oversteekplaatsen en trage verbindingen voor wandelaars en fietsers;
 • haakse inrichting van het kruispunt met de Spanjestraat met meer zichtbaarheid op het aankomende verkeer. De verbinding Spanjestraat - Basijnsmolenstraat wordt voortaan de hoofdweg;
 • het ontmoedigen van het zwaar verkeer;
 • asverschuivingen om snelheid te beperken; 
 • verkeersveiliger maken van de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Oostnieuwkerke met een pleininrichting die er onrechtstreeks voor zorgt dat het verkeer trager rijdt.

De volledige loopduur van de werken wordt voorzien op 2 jaar.

Gescheiden riolering – infiltratie grondwater

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wordt vuil water voortaan ingezameld via een nieuwe collectorleiding van Aquafin en richting een waterzuiveringsstation in Roeselare gevoerd. Het regenwater wordt verder geloosd op De Mandel, de beek die Oostnieuwkerke ondergronds doorkruist. Alle woningen gelegen langs het tracé van de werken moeten afkoppelen. Dit betekent dat het vuil en proper water op privéterrein gescheiden moet worden. Bewoners en eigenaars kunnen hiervoor rekenen op het advies van een afkoppelingsdeskundige. Er kan een subsidie verkregen worden voor het uitvoeren van de werken op privéterrein. De aanleg van de nutsleidingen in de Slijperstraat is afgerond in de week van 22 juni. Begin juli wordt gestart met de koppeling van de huisaansluitingen in de Slijperstraat in het gedeelte schoolstraat. 

Bij de uitwerking van het ontwerp deed het gemeentebestuur een klimaattoets. Afstromend regenwater dringt nu eerst door in de grond onder de rijweg. Overtollig regenwater voert verder af naar De Mandel. Zo belasten we De Mandel minder bij hevige regenval, maar versterken we ook het grondwaterpeil voor drogere periodes. Iets wat de laatste zomers niet overbodig bleek. Langs het project zijn ook kleinschalige ‘wadi’s’ voorzien die hemelwater verzamelen in groenzones waar het water langzaam in de grond kan dringen.

Planning

De planning van aannemer Penninck uit Roeselare ziet er voorlopig als volgt uit:

 • Fase 1a - het kruispunt Lepelstraat, Basijnsmolenstraat en Cockstraat [AFGEWERKT]
  • Soort werken: afwerking van het overstort voor de afvoer van overtollig rioolwater
 • Fase 1b - kruispunt Sleihagestraat en Meulebroekenlaan [AFGEWERKT]
  • Soort werken: werken overstort voor de afvoer van de overtollig rioolwater
 • Fase 1c - kruispunt Basijnsmolenstraat en Meulebroekenlaan [AFGEWERKT]
  • Soort werken: aansluiting riolering op De Mandel en heraanleg wegdek
 • Fase 2 - Basijnsmolenstraat, van de Pastorieweg tot aan de Spanjestraat [AFGEWERKT]

  • Soort werken:
   • aanleg riolering
   • koppelen van de huisaansluitingen
   • aanleggen van goten, waterontvangers en borduren
   • aanleg funderingen
   • aanleg voetpaden
   • voorbereidende werken asfalteren
   • asfalteringwerken
 • Fase 3a - Slijperstraat, van het kruispunt Spanjestraat tot de Vrije Basisschool
  • Duur: november 2020 tot tweede helft van mei 2021
  • Soort werken:
   • plaatsen van bronbemaling: uitgevoerd;
   • opbraak rijweg: uitgevoerd;
   • aanleg hoofdriolering: uitgevoerd;
   • aanleggen van funderingen, goten en voetpaden: tot tweede helft van mei.
  • Bereikbaarheid:
   • de doorgang tussen Valkstraat en Pauwstraat blijft open. Zo blijven de buurtbewoners, de school en de buitenschoolse kinderopvang bereikbaar.
 • Fase 3b - Slijperstraat, van de Vrije Basisschool tot het kruispunt met de Valkstraat
  • Start: januari 2021 tot tweede helft van april 2021
 • Fase 4 - Slijperstraat, van het kruispunt met de Valkstraat tot en met het kruispunt met de Vlasbloemstraat
  • Start: april 2021 tot eind juni 2021
  • Soort werken:
   • aanleg hoofdriolering;
   • overkoppeling van de rioolaansluitingen;
   • aanleg van greppels en wateronvangers;
   • inbrengen van funderingen, voetpaden en rijweg;
   • aanleg weg, voetpaden en groenvakken.
  • Bereikbaarheid:
   • het kruispunt Slijperstraat - Vlasbloemstraat wordt tussen 12 en 16 april afgesloten voor de aansluiting van riolering. Daarna opent het kruispunt terug voor plaatselijk verkeer.
 • Fase 5 - Slijperstraat, van huisnummer 37 tot het einde van de bebouwing
  • Start: tweede helft juni 2021 tot najaar 2021

Deze planning is richtinggevend, verschuivingen zijn mogelijk als gevolg van slecht weer en technische moeilijkheden.

De vlotste weg

Het gemeentebestuur kiest ervoor om wegomleidingen naar buurgemeenten te voorzien via de grote verbindingswegen. Zo vermijden we sluipverkeer langs landbouwwegen en in de dorpskern. Per fase passen we de verkeersmaatregelen aan. De huidige verkeerssituatie vind je in de interactieve kaart bovenaan, onder 'downloads' of kan je navragen bij de sector Wonen & Omgeving.

Blijf op de hoogte

Vóór aanvang van elke fase krijgen de buurtbewoners een bewonersbrief met extra info. Bij specifieke werken (bv. asfalteren) kijkt de aannemer om de buurt te informeren. Wil je de info over de werken rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in op onze infoflash over de werken Basijnsmolenstraat - Slijperstraat.