Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Bodemsaneringsfonds

Voor particulieren

Het ‘Promaz’ project 

De sanering van een bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van particulieren. Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar, particulieren zullen financieel gesteund worden door een fonds. De voorbije maanden werd immers een mijlpaal bereikt: de wetgeving die de werking van een fonds voor de bodemsanering gasolietanks verwarming mogelijk zal maken is in de drie gewesten en op federaal niveau definitief goedgekeurd.

Oprichting vzw Promaz

De oliesectorfederaties Informazout, de Belgische Petroleum Federatie en Brafco hebben de vzw Promaz opgericht. Promaz is gestart met de voorbereidingen om een erkenningsdossier als fonds voor de bodemsanering van gasolietanks in te dienen. Promaz zal de eigenaar of gebruiker van een gasolietank (ook mazouttank of stookolietank genoemd), die gebruikt wordt om te verwarmen, ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in deze opslagtank of de leidingen.

Kan ik nu al een schadegeval melden?  

Hoewel het Promaz-fonds nog in oprichting is, kunt u nu al een geval van (veronderstelde) bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank of leiding melden. Dit is een mogelijkheid maar geen verplichting en dat kan via het Promaz aanmeldformulier. Door de (veronderstelde) bodemverontreiniging te melden worden uw gegevens bewaard tot het Promaz fonds operationeel is. Zodra het fonds zijn werkzaamheden start nemen zij contact met u op om een dossier te openen.

Ik wil een schadegeval melden

Voor garage - carrosserie - landbouwmachines

TERSANA is het bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector.

Dit fonds zal de door bodemverontreiniging getroffen bedrijven zowel financieel als met expertise bijstaan.

Voor welke bedrijven?

Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden zullen, hoe dan ook, dit verder moeten onderzoeken en in bepaalde gevallen moeten saneren.

Garages, carrosserie- of landbouwmachinebedrijven hebben voortaan de keuze.

  • Ze kunnen kiezen om er alleen voor in te staan. Dat betekent: het dragen van de volledige kost van bijkomende onderzoeken van sanering én zelf de onderhandelingen voeren met de bodemsaneringsdeskundigen en aannemers, wat niet eenvoudig is gezien de complexiteit van de materie.
  • Met dit fonds hebben ze een 2e keuze. Door toe te treden tot TERSANA verlichten ze de kost van de bijkomende onderzoeken en sanering én dragen ze de organisatie en zorgen van die sanering over.
    Het is nl. TERSANA die, met kennis van zaken, zal onderhandelen met de bodemsaneringsdeskundigen en aannemers. Ook de organisatie van de werken zal, in overleg met het bedrijf, door TERSANA gebeuren.

Hoe werkt het fonds?

Het fonds zal financieel gevoed worden door enerzijds Ovam en anderzijds de toegetreden bedrijven.

Het zijn enkel bedrijven waar men bij het oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging heeft vastgesteld en waar verder onderzoek en/of een sanering noodzakelijk zijn, die kunnen toetreden tot het fonds. Andere bedrijven niet.

Daarnaast zal de bijdrage van de bedrijven gebaseerd zijn op de reële kost van de sanering. Een garage met een grote vervuiling zal logischerwijze meer moeten betalen dan een met een kleine vervuiling.

Alle info bij de externe links.

 
Logo Tersana

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina