Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Inschrijving woonzorgcentrum

Wat breng je mee bij je inschrijving?

 • Je identiteitskaart
 • Klevertje van je ziekenfonds
 • Gegevens van je huisarts (naam, adres en telefoonnummer)
 • Adressen en telefoonnummers van je kinderen, familie of andere contactpersonen.

Opgelet: je krijgt een nieuwe inschrijvingsdatum indien de documenten niet binnen de 30 dagen zijn terugbezorgd. De datum van ontvangst, van het volledig ingevulde formulier en de bijhorende documenten, telt dan als nieuwe inschrijvingsdatum. 

Wachttijd

Er geldt steeds een wachttijd tussen je aanvraag en de mogelijkheid tot opname. De sociale dienst van het woonzorgcentrum helpt je deze periode te overbruggen door je de nodige info en advies te geven over tussenoplossingen. Daar is het inschakelen van thuiszorgdiensten (thuisverpleging, poetsdienst of dagcentrum) een goed voorbeeld van. Ook bekijken we samen of je recht hebt op bepaalde uitkeringen. 

Lijsten

Actieve lijst

Is er nood aan een onmiddellijke opname? Dan kom je op de actieve wachtlijst te staan. Het woonzorgcentrum neemt contact met je op voor een oriëntatiegesprek en/of (thuis)bezoek. Tijdens dit gesprek gaan we na in welke mate je in aanmerking komt voor opname in het woonzorgcentrum. 

 1. Invullen formulier 'aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst woonzorgcentrum'
 2. Oriëntatiegesprek en/of (huis)bezoek
 3. Beslissing door de opnamecommissie

Passieve lijst

Bij preventieve aanvragen plannen we enkel een gesprek/bezoek op uitdrukkelijke vraag van jou en/of je vertegenwoordiger. Dan kom je als kandidaat-bewoner op de passieve wachtlijst te staan. Belangrijk hierbij is dat je eventuele wijzigingen in je situatie doorgeeft aan het woonzorgcentrum. Jij of je vertegenwoordiger neemt zelf het initiatief om in aanmerking te komen voor de actieve lijst. Op basis van alle verkregen informatie doen we een screening en bepaalt de opnamecommissie wie op de opnamelijst komt.

 1. Invullen formulier 'aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst woonzorgcentrum'
 2. Zelf contact opnemen voor overstap naar actieve lijst
 3. Grondige screening van de aanvraag
 4. Beslissing door de opnamecommissie
Kamer woonzorgcentrum De Oever

Openingsuren & contact

Woonzorgcentrum De Oever

adres
Meulebroekenlaan 118840 Oostnieuwkerke
Tel. tel.
051 26 38 58
Fax fax
051 26 38 28
e-mail

Deel deze pagina