Vogelschrikkanon

De zonale politieverordening Arro Ieper, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 27 oktober 2016, bepaalt de voorwaarden in verband met vogelschrikkanonnen die gebruikt worden voor de bescherming van gewassen en oogst.

 

Artikel 4.5.1

Al dan niet-automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige geluidsproducerende toestellen of voorwerpen, opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, moeten op minstens 100 meter van de in de buurt gelegen woningen geplaatst worden, met uitzondering van de eigen woning van de gebruiker van het toestel. Het is verboden deze toestellen tussen 21.30 en 6 uur te laten werken. De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar woningen (andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150 m gelegen zijn. De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen.  Twee tot drie salvo’s na elkaar, binnen de vijftien seconden, worden als één knal beschouwd.

 

Personen die dergelijke toestellen willen inzetten, dienen het gebruik verplicht vooraf te melden aan het gemeentebestuur. Het meldingsformulier kan hier gedownload worden en ingevuld gemaild worden naar ruimte@staden.be.

 

Inbreuken op dit politiereglement worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van minimaal 75 tot maximaal 150 euro.

 

Het algemene principe blijft gelden dat, omwille van de geluidshinder, zoveel mogelijk alternatieve afschrikkingsmethodes dienen gebruikt te worden.

E-loket

  • Vogelschrikkanon - aanvraag gebruik

    Formulier
vogelschrikkanon

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina