Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Vogelschrikkanon

Wetgeving

De zonale politieverordening Arro Ieper, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 30 september 2021, bepaalt de voorwaarden in verband met vogelschrikkanonnen die gebruikt worden voor de bescherming van gewassen en oogst (artikel 4.5.1).

Voorwaarden

Een niet-automatisch vogelschrikkanon of gelijkaardig geluidsproducerend toestel of voorwerp, moet aan enkele voorwaarden voldoen: 

  • Het toestel moet op minstens 100 meter van de in de buurt gelegen woningen geplaatst worden (uitzondering: de eigen woning van de gebruiker).
  • Het toestel moet op minstens 300 meter afstand van eender welk ander vogelschrikkanon geplaatst worden.
  • Verboden te laten werken tussen 21.30 en 6.00 uur.
  • De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar woningen (andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150 meter gelegen zijn.
  • De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 10 minuten bedragen.
  • Twee tot drie salvo's na elkaar, binnen de 15 seconden, worden als één knal beschouwd.
  • De naam en telefoonnummer van de gebruiker moet duidelijk vermeld worden op het toestel.

Personen die dergelijke toestellen willen inzetten, dienen het gebruik verplicht vooraf te melden aan het gemeentebestuur

Inbreuken

Inbreuken op dit politiereglement worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van minimaal 75 tot maximaal 150 euro. Het algemene principe blijft gelden dat, omwille van de geluidshinder, zoveel mogelijk alternatieve afschrikkingsmethodes dienen gebruikt te worden.

E-loket

vogelschrikkanon

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina