Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Heraanleg Krommen Bosweg - Moermansweg

Gescheiden rioleringsstelsel

In de Krommen Bosweg en een gedeelte van de Moermansweg wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Omwille van de beperkte wegbreedte worden de vuilwaterbuizen en de buizen voor het afvoeren van het regenwater boven elkaar aangelegd. De vuilwater of DWA-afvoer van het project wordt via een leiding langs het voetbalterrein aangesloten op een bestaande afvoerbuis tussen de twee voetbalterreinen. Deze leiding komt terecht via de Bataviawijk in de Drevestraat waar aangesloten wordt op het collectorproject van Aquafin. Het regenwater of RWA van het project wordt aangesloten op het grachtenstelsel van het onverhard gedeelte van de Moermansweg dat verder afwatert op de Polderbeek. Het project is een samenwerking tussen de gemeente en Infrax. Het ontwerp is van de hand van het studiebureau Demey uit Roeselare.

Woonstraat 

Het eerste gedeelte van de Krommenbosweg wordt ingericht als woonstraat. Het profiel van de rijweg wordt opgeschoven naar de zijde van de pare huisnummers om wat meer afstand van de woningen langs onpare zijde te krijgen. Langs de zijde van de onpare woningen wordt een voetpadstrook aangelegd, deze doet ook dienst als overrijdbare strook. Langs de pare zijde wordt een volwaardig voetpad aangelegd, dat rechtstreeks verbinding zal maken met de sportterreinen en met de toekomstige ontwikkeling op de site Tiendenberg. Langs de pare zijde worden langparkeerstroken, met tussenliggende groenvakken voorzien. De parkeerstroken worden aangelegd in kasseien. Het tweede gedeelte van de Krommenbosweg wordt meer landelijk ingericht om aansluiting te maken met het achterliggende groengebied Keuneleute. De opritten van de woningen worden plaatselijk verhard met asfalt met zones ertussen met gras en bomen. Er wordt ook een picknickplaats voorzien.

Landelijke weg 

De Moermansweg wordt als landelijke weg ingericht. De riolering komt tot huisnummer één. Er is een vernieuwing van de toplaag over de volledige straat voorzien. 

Nutsvoorzieningen en vernieuwde openbare verlichting

Over het ganse traject van de rioleringswerken wordt geopteerd om de nutsleidingen ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen. Voor deze werken bedraagt het aandeel in de kosten voor de gemeente 33.857,95 euro exclusief btw of 36.451,21 euro inclusief btw.  

Voor de wegenis- en rioleringswerken kan er gerekend worden op een subsidie van de Vlaamse Milieu Maatschappij voor een bedrag van 190.369,00 euro. Daarnaast komt Infrax voor 230.55,36 euro in tussen. Om de financiering rond te krijgen is het aandeel van de gemeente in de kosten 162.861,95 euro exclusief btw of 197.062,96 euro inclusief btw. 

 

Updates van de werken

De updates van de werken kan je steeds lezen in het nieuwsoverzicht, maar kan je ook hieronder lezen.

Update 10 maart

De werken voor de heraanleg in Krommen Bosweg en Moermansweg zijn enkele weken aan de gang. Een stand van zaken.
Huisaansluitingen

De aanleg van de nutsleidingen in de Krommen Bosweg en Moermansweg zijn deze week afgerond. De komende weken, tot aan het paasverlof, zullen de verschillende nutsbedrijven de overkoppelingen van de huisaansluitingen uitvoeren. Hiervoor worden kleinere openingen gemaakt en enkele doorsteken door de weg. Als de nutsbedrijven voor het overkoppelen van water, gas of elektriciteit toegang tot de woning moeten nemen, zullen zij hiervoor u eerst contacteren en een afspraak maken. 

3 fases na 18 april

Na de aansluitingen en nutsleidingen start de aannemer na het paasverlof (vanaf 18 april) met het vervolg van de werken. Deze werken zijn ingedeeld in drie fasen:  

  • 1e fase: leidingen over het voetbalterrein aanleggen
  • 2e fase: riolering en wegenis aanleggen vanaf het kruispunt Krommen Bosweg– Moermansweg tot aan Moermansweg huisnummer 1.
  • 3e fase: riolering en wegenis in Krommen Bosweg aanleggen waarbij er gewerkt wordt vanaf het neerwaarse deel richting Ommegang Noord.  

De werken zullen vermoedelijk duren tot het zomerverlof 2017.

Inzamelpunt huisvuil

Bewoners die in de werfzone wonen vragen we hun huisvuil te brengen naar het inzamelpunt. Dit inzamelpunt zal aangeduid worden met een bord en ligt op de hoek van Krommen Bosweg. 

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina