Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Zonale tonnagebeperking Maas N35-N32-R32-N36

Maas N35-N32-R32-N36

Doorgaand zwaar vervoer is een heikel punt in onze gemeente. Staden nam in 2016 samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), provincie West-Vlaanderen, agentschap Wegen & Verkeer en de nabijgelegen steden en gemeenten Kortemark, Lichtervelde, Torhout, Roeselare en Hooglede het initiatief om doorgaand zwaar verkeer aan te pakken en meer te gaan stroomlijnen. Een gelijkvormige zonale tonnagebeperking binnen de maas N35-N32-R32-N36 werd aangenomen door de verschillende gemeenteraden.

In het verkeer zal de tonnagebeperking kenbaar gemaakt worden aan de hand van een zonebord waarbij in een rode cirkel '5t' wordt aangebracht met eronder 'uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen'. Bij het binnenrijden van de zone worden deze borden geplaatst. Deze zonale tonnagebeperking is begrensd door het hogere wegennet bestaande uit de wegen N35-N32-R32-N36. Zwaar verkeer dat geen bestemming of herkomst heeft binnen deze afgebakende zone dient om te rijden via het hogere wegennet. 'Plaatselijk' zwaar verkeer, dit is zwaar verkeer met een bestemming in de zone, mag de zone binnen rijden. Landbouwvoertuigen mogen steeds in de zone rijden.   

Maatregelen

Als ondersteuning van de zonale tonnagebeperking werd beslist om in Staden drie straten binnen de zone een straatverbod in te voeren. Dit straatverbod is geldig voor: 

  • Bruggestraat:  er is een beperking tot 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen in de Bruggestraat vanaf Sint Jansstraat tot voor Renaat Desmedtstraat.
  • Ooststraat:  tonnagebeperking tot 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer.
  • Wankaardelaan: tonnagebeperking tot 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Leefbaarheid verhogen

Met het invoeren van deze reglementering wenst de gemeente de leefbaarheid in de dorpskern van Staden te verhogen. Al het vrachtvervoer weren is niet mogelijk, bedrijven en handelszaken moeten bereikbaar blijven. De gewestweg N36 Roeselare – Diksmuide is van een hogere categorie en is niet opgenomen in dit dossier. De zonale tonnagebeperking is passend binnen het IDR-verhaal.  Het IDR-routeringsplan is een vrachtroutenetwerk binnen de regio Diksmuide- Roeselare- Ieper dat enkele jaren terug werd ingevoerd om zwaar verkeer te sturen.

Het zonaal verbod en de straatverboden zullen vanaf het najaar 2016 in voege treden. 

Aan alle bedrijven wordt gevraagd dit verbod te respecteren en mee te delen aan chauffeurs en toeleveranciers.

 

 

Een witte vrachtwagen

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina