Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op het gebruik openbaar domein nav. bouwwerken

Er wordt een belasting geheven op het gebruik van het openbaar domein voor het uitvoeren van bouwwerken, meer bepaald voor het stapelen van materialen, het plaatsen van machines, stellingen, containers, werfketen en dergelijke.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de persoon of vennootschap die het openbaar domein in gebruik neemt. de gebruiker, de uitbater en de eigenaar zijn solidair verantwoordelijk.

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van de duur van de werken:

  • 1-2 dagen: 15 euro
  • 3-7 dagen: 50 euro
  • 8 dagen tot 1 maand: 125 euro

Procedure

De heffing gebeurt op basis van de door het gemeentebestuur afgeleverde vergunning.

De belasting kan contant of via overschrijving voldaan worden. Bij niet betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.

Belasting op het gebruik openbaar domein nav. bouwwerken vanaf 1 januari 2023

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
  • Gepubliceerd op 27 december 2022