Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Retributie op sluikstorten

Met ingang van 1 januari 2022 worden de kosten voor het opruimen van een sluikstort aangerekend aan de sluikstorter.

Voor wie

De sluikstorter betaalt de kosten van het opruimen van voorwerpen en/of afvalstoffen die hij/zij achterlaat, opslaat of stort op openbare en/of private wegen, plaatsen en terreinen, op een wijze die niet overeenstemt met het decreet van 23 december 2011.

Bedrag

De werkelijke kosten voor het opruimen van de sluikstort worden berekend volgens het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2021, respectievelijk 27 april 2023.

Procedure

De retributie is verschuldigd na het verstrekken van de dienst, zijnde de opruiming.

Bij niet betaling wordt de retributie ingevorderd op basis van het Decreet Lokaal Bestuur of via een procedure bij de burgerlijke rechtbank.

Retributie op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente vanaf 1 januari 2022.

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 december 2021
  • Gepubliceerd op 27 december 2021

Retributie op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente vanaf 8 mei 2023.

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 april 2023
  • Gepubliceerd op 3 mei 2023