Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op verwaarloosde gebouwen & woningen

Er is een heffing op verwaarloosde gebouwen en woningen verschuldigd. Naast dit reglement is er ook een reglement voor ongeschikte en onbewoonbare woningen

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht van het onroerend goed. In geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale verschuldigde belasting. 

Vrijstellingen

Een volledig overzicht van de vrijstellingen is terug te vinden in het gemeentelijk reglement dat je hiernaast kan downloaden. 

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.

Bij betwisting kan je een bezwaar indienen tegen de belasting. Dit bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109 in Staden. Dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. 

Je dient in je bezwaar volgende vermeldingen op te nemen:

  • naam en adres van de belastingsplichtige,
  • soort belasting, aanslagjaar en kohierartikel,
  • de motivatie waarom de heffing niet terecht is, ondersteund met bewijsstukken,
  • indien je mondeling je bezwaar wil toelichten, dien je een vraag tot hoorzitting in,
  • datum en handtekening.

Belasting op verwaarloosde gebouwen & woningen vanaf 1 januari 2020

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2019
  • Gepubliceerd op 20 december 2019
Gebouw

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina