Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op standplaatsen markten, kermissen en frituurinrichtingen

Er is een belasting geheven op standplaatsen markten, kermissen en frituurinrichtingen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die

 • een standplaats heeft op de wekelijkse markt,
 • een kraam opricht op de openbare weg,
 • een kermiskraam opstelt,
 • een frituur plaatst op openbaar of privaat domein.

Bedrag

De belasting is bepaald op:

 • voor de toevallige marktkramer: 1,00 euro per dag en per strekkende meter met een minimumheffing van 2,50 euro per dag, te verhogen met 5 euro per dag per aansluiting elektriciteit.
 • voor de regelmatige marktkramer: een abonnement van 25,00 euro per jaar en per strekkende meter met een minimumheffing van 75,00 euro, te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting elektriciteit.
 • ambulante activiteiten: 1,00 euro per dag en per strekkende meter met een minimumheffing van 2,50 euro per dag.
 • voor kermisinrichtingen: een forfaitair bedrag vastgesteld per kermis te verhogen met 30 euro per aansluiting elektriciteit
 • circussen: forfaitair bedrag per dag van 25 euro
 • frituurinrichtingen: forfaitair vastgesteld per jaar en per frituur

Procedure

De belasting is verschuldigd ten laatste op de dag van ingebruikname van het domein.

Belasting op standplaatsen markten, kermissen en frituurinrichtingen vanaf 1 januari 2020

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2019
 • Gepubliceerd op 29 november 2019

Belasting op ambulante handelsactiviteiten: markten, kermissen & frituurinrichtingen vanaf 10 november 2020

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 oktober 2020
 • Gepubliceerd op 5 november 2020