Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op standplaatsen markten, kermissen en frituurinrichtingen

Er is eenĀ belasting geheven op standplaatsen markten, kermissen en frituurinrichtingen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die

 • een standplaats heeft op de wekelijkse markt,
 • een kraam opricht op de openbare weg,
 • een kermiskraam opstelt.

Bedrag

De belasting is bepaald op:

 • voor de toevallige marktkramer: 1,50 euro per dag en per strekkende meter met een minimumheffing van 3,50 euro per dag, te verhogen met 5,00 euro per dag per aansluiting elektriciteit.
 • voor de regelmatige marktkramer: een abonnement van 25,00 euro per jaar en per strekkende meter met een minimumheffing van 75,00 euro, te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting elektriciteit.
 • voor occasionele ambulante activiteiten: 2,00 euro per dag en per strekkende meter met een minimumheffing van 2,50 euro per dag, te verhogen met 5,00 euro per dag per aansluiting elektriciteit.
 • voor regelmatige ambulante activiteiten op het openbaar domein: een abonnement van 75,00 euro per jaar en per strekkende meter, per standplaats, te vermenigvuldigen met het aantal dagen standname per week, te verhogen met 200,00 euro per jaar per aansluiting elektriciteit.
 • voor regelmatige ambulante activiteiten op privaat domein: een abonnement van 55,00 euro per jaar en per strekkende meter, per standplaats, te vermenigvuldigen met het aantal dagen standname per week, te verhogen met 200,00 euro per jaar per aansluiting elektriciteit.
 • voor kermisinrichtingen: een forfaitair bedrag vastgesteld per kermis te verhogen met 40 euro per aansluiting elektriciteit
 • voor circussen: forfaitair bedrag per dag van 25 euro, te verhogen met 35 euro per dag per aansluiting voor het gebruik van elektriciteit en water.

Procedure

De belasting is verschuldigd ten laatste op de dag van ingebruikname van het domein.

Belasting op ambulante handelsactiviteiten aanslagjaren 2023 tot en met 2025

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
 • Gepubliceerd op 23 december 2022