Belasting op standplaatsen markten, kermissen en frituurinrichtingen

Er is een belasting geheven op standplaatsen markten, kermissen en frituurinrichtingen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die

 • een standplaats heeft op de wekelijkse markt,
 • een kraam opricht op de openbare weg,
 • een kermiskraam opstelt,
 • een frituur plaatst op openbaar of privaat domein.

Bedrag

De belasting is bepaald op:

 • voor de toevallige marktkramer: 1,00 euro per dag en per strekkende meter met een minimumheffing van 2,50 euro per dag, te verhogen met 5 euro per dag per aansluiting elektriciteit.
 • voor de regelmatige marktkramer: een abonnement van 25,00 euro per jaar en per strekkende meter met een minimumheffing van 75,00 euro, te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting elektriciteit.
 • ambulante activiteiten: 1,00 euro per dag en per strekkende meter met een minimumheffing van 2,50 euro per dag.
 • voor kermisinrichtingen: een forfaitair bedrag vastgesteld per kermis te verhogen met 30 euro per aansluiting elektriciteit
 • circussen: forfaitair bedrag per dag van 25 euro
 • frituurinrichtingen: forfaitair vastgesteld per jaar en per frituur

Procedure

De belasting is verschuldigd ten laatste op de dag van ingebruikname van het domein.

Belasting op standplaatsen markten, kermissen en frituurinrichtingen vanaf 1 januari 2020

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2019
 • Gepubliceerd op 29 november 2019

Belasting op ambulante handelsactiviteiten: markten, kermissen & frituurinrichtingen vanaf 10 november 2020

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 oktober 2020
 • Gepubliceerd op 5 november 2020