Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk

Op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkaardige producten (alle stalen en reclamedragers die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen) wordt een heffing geheven.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de onderneming die de opdracht geeft om te drukken of het gelijkgestelde product te produceren.

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op 0,05 euro per verspreid exemplaar en met een minimale aanslag van 50,00 euro per verspreiding.

Vrijstellingen

Volgend drukwerk valt onder de vrijstellingen:

  • drukwerk met totale oppervlakte kleiner of gelijk aan A4,
  • drukwerk in verband met gemeentelijke volksraadpleging,
  • politiek drukwerk verspreid in de periode vermeld in het gemeentelijk reglement,
  • drukwerk verspreid door handelszaken die door wegenwerken afgesloten zijn van verkeer,
  • drukwerk van politieke, culturele, sociale en sportieve aard zonder commercieel voordeel,
  • drukwerk verspreid door andere overheden.

Procedure

De belasting wordt berekend op basis van de aangifte van verspreiding ten laatste in te dienen binnen de veertien dagen na verspreiding. Het aangifteformulier kan je hiernaast downloaden. 

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008. 

Belastingreglement niet-geadresseerd drukwerk vanaf 1 januari 2020

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2019
  • Gepubliceerd op 23 december 2019
  • Aanpassing goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2021
  • Gepubliceerd op 30 november 2021