Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Collector doorgang Westrozebeke-Zeugeberg-Foncieregoed

Sinds augustus 2014 is het project 'Collector doorgang Westrozebeke-Zeugeberg-Foncieregoed' in uitvoering. Bij deze werken wordt de riolering in het centrum van Westrozebeke grondig onder handen genomen. 

Aquafin plant in samenwerking met gemeente Staden, Infrax en het Agentschap Wegen en Verkeer aanpassingswerken in verschillende straten van Westrozebeke. De werken vormen een belangrijke bijdrage tot een beter leefmilieu. Via dit project zal het afvalwater van 1.300 inwoners van Westrozebeke worden opgevangen. Dit vuile water komt nu nog ongezuiverd terecht in de grachten, Vijverbeek en Watervlietbeek. Na uitvoering van de werken zal het afgevoerd worden naar de toekomstige rioolzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Oude Passendalestraat. 

Het gemeentebestuur besliste verder om in Ommegang Oost, Ommegang Zuid, Kerkstraat, Karabiniersstraat en Sint Elooistraat de nutsleidingen ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen. Ook de waterleiding wordt vernieuwd langs een groot deel van het traject. 

De verschillende straten langsheen het traject worden hersteld in bestaande toestand. De Karabiniersstraat en Sint Elooistraat (gedeeltelijk) krijgen een herinrichting van de bovenbouw. 

De werken zullen in totaal 2,5 jaren duren. Op de website van Aquafin vind je meer informatie over stand van zaken en planning van de werken. 

Update 24 april 2017
De werken in Westrozebeke zijn volop in uitvoering, een nieuw overzicht van wat er op de planning staat voor de komende weken.

Momenteel zijn de werken aan de drukriolering in Foncieregoedstraat in uitvoering, dit is het tweede luik van de werken in deze straat. De huidige werfzone loopt tussen de aangelegde werfweg en gedeeltelijk in Pereboomstraat. Door deze werken is er in Pereboomstraat en Foncieregoedstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten. 

Eind deze maand wordt de pompunit in Foncieregoedstraat geïnstalleerd. Deze installatie zorgt ervoor dat het einde van de werken later zal zijn dan eerder bericht. Concreet betekent dit dat de werken in Foncieregoedstraat beëindigd zullen worden eind mei of begin juni. Het aanbrengen van de toplaag betekent ook de laatste fase van de werken van Aquafin en Westrozebeke. Een precieze datum voor de aanleg van de definitieve toplaag in asfalt kondigen we aan in de volgende nieuwsflash. Blijf dus de nieuwsberichten op deze website volgen voor meer informatie.

Update 10 maart 2017

Sint Elooistraat

Deze week werd de toplaag in asfalt aangebracht in Sint Elooistraat en Drevestraat. Volgende week worden in Sint Elooistraat de voetpaden en parkeerstroken ingewassen en de groenvakken aangeplant. De wegmarkeringen worden in de maand april uitgevoerd.

Een deel van de aangelegde beton richting Vijfwegen diende vervangen te worden omwille van een verkeerde aanleg. Deze dient gedurende een volledige week nog uit te harden. Gedurende het uitdrogen moet het verkeer omrijden via Pereboomstraat.  

Foncieregoedstraat

In Foncieregoedstraat, gedeelte tussen Ommegang West en de werfweg, worden volgende week de greppels, waterontvangers en funderingen van de rijweg geplaatst. De onderlaag asfalt in het gedeelte tussen de werfweg en de Ommegang West wordt aangelegd in de laatste week van maart. Hierna wordt de tweede fase van Foncieregoedstraat opgestart: het gedeelte tussen Pereboomstraat en Kleine Roeselarestraat. Ook de werfweg wordt opgebroken. Deze fase in de Foncieregoedstraat zal duren tot begin mei. Overigens krijgt de volledige Foncieregoedstraat, tot aan de Poelkapellestraat een nieuwe toplaag.

Update 22 februari 2017
Begin 2017 werd de zesde en laatste fase van de wegenis- en rioleringswerken in Westrozebeke opgestart.  Deze fase omvat werken in de Foncieregoedstraat, Kleine Roeselarestraat en Pereboomstraat.

In aanvang wordt er een gescheiden rioleringsstelsel in Foncieregoedstraat, gedeelte tussen de Ommegang West en de werfweg, aangelegd. Momenteel zijn daar de overkoppeling van de huisaansluitingen op de hoofdriolering in uitvoering. Halverwege maart wordt voorzien de bovenbouw van de weg af te werken: het plaatsen van rioolkolken, greppels, zijstroken en funderingen. Het aanleggen van de riolering in het tweede gedeelte van de Foncieregoedstraat wordt hierna opgestart. 

Het aanleggen van de asfaltlagen wordt voorzien de eerste helft van april 2017. De volledige Foncieregoedstraat krijgt een nieuwe toplaag asfalt.

Het heraanleggen van de toplaag asfalt in Sint Elooistraat en Drevestraat is gepland op maandag 6 maart 2017.  In de voorbereiding van deze werken zal Sint Elooistraat opnieuw worden afgesloten voor het doorgaand verkeer.   

Update 24 november 2016
De planning van de wegeniswerken in Sint Elooistraat worden omwille van het regenweer van de voorbije dagen en weken met één week opgeschoven.

Volgende week, dinsdag 29 en woensdag 30 november 2016, wordt de onderlaag asfalt aangebracht in Sint Elooistraat. Het aanbrengen van de toplaag zal pas na de winter, vanaf 1 maart 2017 worden uitgevoerd. Het standaardbestek en voorschriften van de wegenbouw verbieden het aanbrengen van toplagen asfalt tijdens de winterperiode.

Vanaf donderdag 1 december 2016 zal de Sint Elooistraat toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer.  Vóór het eindejaarsverlof voorziet de aannemer de afwerking van de klinkerverharding van voetpaden en parkeerstroken. 

Net voor het eindejaarsverlof zal de straat opengesteld worden voor doorgaand verkeer, weliswaar met een aangepaste rijsnelheid over de onderlaag asfalt. Dit betekent ook dat van dan af de huisvuilophaling weer normaal zal verlopen, er geen gebruik meer hoeft gemaakt te worden van de ophaalpunten. In het voorjaar zal de weg voor een korte periode worden afgesloten voor het aanbrengen van de toplaag.

Begin 2017 zullen de werken in de Foncieregoedstraat worden opgestart. 

Update 24 augustus 2016: Gewijzigde planning
Er werden wijzigingen aangebracht aan de planning van de werken in Westrozebeke. Met dit nieuwsbericht brengen we je een overzicht van de nieuwste planning.

Sint Elooistraat

Morgen, donderdag 25 augustus 2016 wordt verder gewerkt in Sint Elooistraat. Ook de komende weken wordt in deze straat verder gewerkt. Daar zullen de huisaansluitingen starten en wordt de oude riolering opgebroken. Vanaf 12 september 2016 start ook de Watergroep in Sint Elooistraat haar werken. Het einde van de werken in Sint Elooistraat is voorzien voor de tweede helft van november- begin december.

Tiendenbergstraat & Kosterstraat

Deze week zal er ook gewerkt worden in Tiendenbergstraat en Kosterstraat waar de klinkers worden afgewerkt.  

Drevestraat

De afwerking aan de riolering in Drevestraat wordt gestart vanaf 12 september 2016.

Ommegang West, Kosterstraat,...

De asfalteringswerken in de verschillende straten worden uitgevoerd in de week van 19 tot en met 23 september 2016. Aan de beurt zijn dan Ommegang West, Kosterstraat, Tiendenbergstraat, Drevestraat en de zijweg Ommegang West.

Kruispunt Sint Elooistraat - Foncieregoedstraat 

De werken op het kruispunt Sint Elooistraat met Foncieregoedstraat zullen starten vanaf 20 september 2016. Aansluitend zullen de werken in Foncieregoedstraat, Kleine Roeselarestraat en Pereboomstraat worden opgestart. 

Update 24 juni 2016: Werken Westrozebeke worden hervat

Na het faillissement van de aannemer die de werken in Westrozebeke uitvoerde werden de werken stilgelegd. De verschillende betrokken partijen zochten verder naar een oplossing. Vandaag hebben we het goede nieuws ontvangen dat de werken kunnen hervat worden.

De werken kunnen worden hervat doordat mede-aannemer de werken zal verder zetten. Deze aannemer diende zich administratief en technisch voor te bereiden. Nog voor het bouwverlof zullen de werken hervat worden. Het gaat specifiek om volgende werken:

 • Tiendenbergstraat:  afwerken resterende goten, borduren, fundering en asfaltlagen aanbrengen.
 • Ommegang West - zijstraat Ommegang West - Kosterstraat: toplaag asfalt aanbrengen.

Aannemer Wanty zal vanaf nu verder instaan voor het onderhouden van de werf. De tijdelijke funderingslaag in de Sint Elooiststraat zal bijgewerkt worden.

Na het bouwverlof zullen de werken in de Sint Elooistraat worden aangevat. Daar zullen eerst de resterende overkoppelingen op de riolering worden uitgevoerd. Hierna zullen de nutsleidingen werken uitvoeren in de voetpadzone van de pare huisnummers. Aansluitend zal de afwerking van de bovenbouw in Sint Elooistraat en Drevestraat worden aangevat.

Als resterende straten van het project dienen nog werken in de Foncieregoedstraat, Pereboomstraat en Kleine Roeselarestraat (allen gedeeltelijk) te gebeuren.

Update 13 mei 2016

Op 3 mei 2016 informeerden we je dat de aannemer van de werken in Westrozebeke de boeken had neergelegd. Aan de bewoners werd een infobrief verstuurd. Je kan hier de brief van Infrax, Aquafin en gemeente lezen.

Op 3 mei 2016 heeft de Rechtbank van Koophandel het faillissement uitgesproken van aannemer Petillion. Deze werd aangesteld om de riolerings- en wegeniswerken in het centrum van Westrozebeke uit te voeren. Door dit faillissement zijn er momenteel geen activiteiten op de werf.

De opdrachtgevers, Aquafin in samenwerking met Infrax en gemeente Staden, bekijken hoe deze werken zo snel mogelijk kunnen worden verder gezet. Hiervoor dienen enkele juridische fasen doorlopen te worden, aangezien dit om een faillissement gaat werd dan ook een curator aangesteld. Dit betekent dat de werken niet zomaar door een andere aannemer verder gezet kunnen worden en dat hiervoor de nodige stappen moeten worden ondernomen.

De gemeente Staden heeft zich alvast geëngageerd om in afwachting van het hervatten van de werkzaamheden, de werf op orde te houden, zodat de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt kan blijven.

Update 3 mei 2016: Aannemer legt de boeken neer

De aannemer die door Aquafin werd aangesteld om de werken in Westrozebeke uit te voeren liet ons deze morgen weten de boeken neer te leggen. De werken in Westrozebeke werden hierdoor onmiddellijk on hold gezet. Wat dit concreet zal betekenen voor de werken in Westrozebeke weten we momenteel nog niet. Van zodra wij over meer nieuws beschikken, zullen we jullie via deze website op de hoogte brengen. 

Update 29 maart 2016

Tijdens de eerste week van de paasvakantie is er bouwverlof. De week erop gaat de aannemer met zijn team terug aan de slag met de volgende planning.

Sint-Elooistraat

In de Sint Elooistraat worden de rioleringsbuizen in het gedeelte tussen Drevestraat en Foncieregoedstraat verder geplaatst. Deze werken nemen nog een drietal weken in beslag. De huisaansluitingen van de woningen in de Sint Elooistraat worden tegelijkertijd overgekoppeld op de nieuwe riolering. In een volgende stap wordt ook het kruispunt met de Foncieregoedstraat en Ommegang West afgesloten.

Kruispunt Drevestraat met wijk Tiendenberg

Vanaf 4 april 2016 starten de voorbereidende werken voor het plaatsen van de overstortconstructie aan het kruispunt Drevestraat met de wijk Tiendenberg. In de loop van de week van 11 april tot 17 april 2016 wordt de constructie geplaatst. De bewoners van de wijk Tiendenberg dienen verder gebruik te maken van de werfweg. Nadien kan het kruispunt worden uitgewerkt en het asfalteren gelijkertijd met Drevestraat gebeuren. Vermoedelijk zal dit eind april kunnen gebeuren.

Ommegang West & Kosterstraat

In de week van 18 tot 24 april 2016 wordt de toplaag geasfalteerd in Ommegang West en Kosterstraat. Ook de resterende zijstroken en opritten worden voorzien van een asfaltlaag. Het afwerken van de bovenbouw, het plaatsen van borduren, goten,... in Tiendenbergstraat is in uitvoering. Nadat de fundering is afgewerkt kan ook hier asfalt worden aangelegd. Dit laatste zal vermoedelijk doorgaan op het einde van de maand april.

Update 4 maart 2016
De werken in Westrozebeke zijn nog steeds volop aan de gang. Om je zo goed mogelijk te informeren, zijn we hier terug met een nieuwe update van de werken.

Sint Elooistraat

De werken in de Sint Elooistraat zijn volop aan de gang. Momenteel worden rioleringsbuizen geplaatst tussen de toekomstige locatie van het pompstation en het kruispunt met de Drevestraat. Over een drietal weken zal het gedeelte van de Sint Elooistraat voorbij de Drevestraat worden opgebroken. Als laatste werkdeel in deze zone zal het kruispunt met de Fonciergoedstraat worden afgesloten. Na de rioleringswerken worden aan de zijde van de pare huisnummers de nutleidingen ondergronds gebracht. Tenslotte kan de bovenbouw van de Sint Elooistraat worden afgewerkt. Het is voorzien dat de werken in Sint Elooistraat afrond zullen zijn rond het zomerverlof. 

Drevestraat

In de Drevestraat zijn de rioleringswerken afgerond, werd de fundering van de rijweg ingevoerd en werden de voetpaden en goten hersteld. Het plaatsen van de ondergrondse overstortcontsturctie ter hoogte van het kruispunt Drevestraat – wijk Batavia zal eind deze maand voltrekken. Begin april wordt de Drevestraat en het kruispunt met de wijk Batavia geasfalteerd. Tot zolang blijft de werfweg voor de bewoners van de wijk Tiendenberg in gebruik. De aansluiting van het kruispunt Drevestraat met de Sint Elooistraat wordt gelijktijdig afgewerkt met de bovenbouw van de Sint Elooistraat.

Tiendenbergstraat

De werken aan de waterleiding zullen door de aangestelde aannemer eind volgende week afgerond zijn. Nadien zal de wegenisaannemer de afwerking van de bovenbouw starten. Rioolkolken, goten en borduren zullen worden geplaatst en ook de zijstroken worden afgewerkt. In totaal voorzien we een viertal weken voor deze aangehaalde werken. De asfaltverharding voorzien we eind april. 

Kosterstraat – Ommegang West

De onderlaag asfalt van zowel Kosterstraat als Ommegang West werd deze week afgewerkt. Er wordt aansluitend gewerkt  aan de riooldeksels en de zijstroken. De asfalteringstoplaag in beide zones en de zijweg Ommegang West worden begin april, na het paasverlof, aangebracht. 

Verkeersmaatregelen

 • De huidige verkeersmaatregelen blijven van toepassen, met uitzondering van de aanpassingen die werden doorgevoerd aan de verkeerssituatie in de Foncieregoedstraat, Sprietstraat, Kleine Roeselarestraat en Meygestraat. 
 • Na het aanbrengen van de toplaag in Ommegang West worden de verkeersmaatregelen in deze straten opnieuw bekeken. 
 • De wegomlegging is ingesteld via Vijfwegen > Langemark > Poelkapelle > Westrozebeke.
Update 5 februari 2016

Sint Elooistraat

Vanaf woensdag 10 februari 2016 worden de wegenwerken in de Sint Elooistraat opgestart. Dit betekent dat de straat volledig zal worden onderbroken. Het traject van de werken loopt van huisnummer 27 tot en met het kruispunt Ommegang West. Er wordt gestart aan de zijde richting Vijfwegen. Tenslotte wordt het kruispunt Ommegang West – Foncieregoedstraat afgesloten. De aannemer gaf ons volgende planning door: 

 • Aanleggen van riolering, uitvoeren van huisaansluitingen en opbraak oude riolering:  tot het paasverlof.
 • Werken door nutsmaatschappijen aan de zijde van de pare huisnummers: 4-tal weken.
 • Afwerken bovenbouw: plaatsen borduren, goten, aanleggen voetpaden, inrichting rijweg en asfalteren: 5-tal weken.

De aanleg van de nutsleidingen langs de onpare zijde van de huisnummers is reeds afgerond. De overkoppellingen door de verschillende maatschappijen op de nieuwe netten is het enige wat hier nog dient te gebeuren. 

De Sint Elooistraat krijgt een nieuwe herinrichting met daarbij een middengeleider om het verkeer af te remmen. Langs de kant van de onpare huisnummers komen parkeerhavens, afgeboord met plantvakken. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen zullen fietssuggestiestroken worden aangelegd. 

Verkeersmaatregelen

De huidige verkeersmaatregelen blijven van toepassing. Bijkomend wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in:

 • Foncieregoedstraat, gedeelte tussen de Poelkapellestraat en de Pereboomstraat: met verbod deze in te rijden komende van de Poelkapellestraat,
 • Sprietstraat: vanaf de Poelkapellestraat tot de Watervlietstraat met verbod deze in te rijden komende van Watervlietstraat,
 • Kleine Roeselarestraat met verbod deze in te rijden komende van de Pereboomstraat. 

De wegomlegging wordt voorzien via Vijfwegen > Langemark > Poelkapelle > Westrozebeke. 

Drevestraat

In de Drevestraat, tussen de wijk Tiendenberg en de Sint Elooistraat, zijn de werken in volle gang. De hoofdriolering is aangelegd, de huisaansluitingen en de rioolkolken worden aangesloten op het nieuwe rioleringsnet. De komende weken wordt ook de onderfundering ingevoerd. Voor plaatselijk verkeer zal het kruispunt Drevestraat – Sint Elooistraat hierna weer toegankelijk zijn. Als de werken in de Sint Elooistraat verder vorderen, zal de Drevestraat opnieuw afgesloten worden. Voor het verkeer is er een plaatselijke wegomlegging ingesteld. De glascontainer uit de Drevestraat werd omwille van de werken tijdelijk verhuisd naar de Krommenbosweg, hoek Ommegang Noord. Voor de bewoners van de wijk Tiendenberg blijft de werfweg in gebruik tot de ondergrondse overstortconstructie is geplaatst en de bovenbouw is afgewerkt. Hiervan is nog geen planningsdatum gekend.

Tiendenbergstraat

Komende week starten de werken in opdracht van De Watergroep. De aannemer zal het waterbedelingsnet in de Tiendenbergstraat vernieuwen. Hierna zal de bovenbouw van de wegenis worden afgewerkt zodat alles, volgens planning, gefinaliseerd zal zijn in april. 

Kosterstraat –Ommegang West

De bovenbouw van de Kosterstraat en Ommegang West wordt de komende weken verder afgewerkt.  In beide straten is de aanleg van de onderlaag asfalt voorzien in de week van 22 februari 2016. De toplaag volgt in een later stadium.

Update 22 januari 2016

Drevestraat

De rioleringswerken in de Drevestraat, vanaf de ingang wijk Tiendenberg tot de Sint Elooistraat, zijn opgestart. Momenteel worden de rioleringsbuizen aangelegd, deze werken zullen een drietal weken in beslag nemen. Hierna worden borduren geplaatst en zal de wegfundering worden aangelegd. De Drevestraat wordt in oorspronkelijke toestand hersteld. Voor de voetpaden is enkel een plaatselijk herstel voorzien.

Voor het verkeer is er een plaatselijke wegomlegging ingesteld. Om de bewoners van de wijk Tiendenberg te ontsluiten werd een tijdelijke werfweg aangelegd. De glascontainer uit de Drevestraat werd omwille van de werken tijdelijk verhuisd naar de Krommenbosweg, hoek Ommegang Noord.

Sint Elooistraat

De voorbereidende werken van de nutsleidingen zijn in uitvoering, er wordt momenteel gewerkt aan de zijde van de oneven huisnummers, in de zone van het voetpad. De bovengrondse leidingen zullen ondergronds worden gebracht. Deze werken zullen nog tot begin februari duren. Daarna worden de huisaansluitingen van de woningen met de oneven huisnummers overgekoppeld. Vanaf 8 februari 2016 zullen eigenlijke wegeniswerken in de Sint Elooistraat worden opgestart. Meer info hierover in een volgend nieuwsbericht.

Tiendenbergstraat

In de Tiendenbergstraat zijn de rioleringswerken afgerond. Omwille van de bereikbaarheid werd een tijdelijke fundering ingevoerd.  Begin februari starten de werken voor het vernieuwen van de waterleiding.  Deze werken zijn in opdracht van De Watergroep.  Na deze fase zal de bovenbouw van de wegenis worden afgewerkt.  Volgens de planning zullen de werken gefinaliseerd zijn in april. 

Kosterstraat

De bovenbouw van de Kosterstraat wordt verder afgewerkt: het plaatsen van borduren en goten regenwaterontvangers, de fundering voor de rijweg aanbrengen en het asfalteren. In de loop van februari zal de onderlaag asfalt worden aangebracht. De toplaag asfalt kan niet eerder dan maart 2016 worden aangebracht.

Ommegang West

Net als in de Kosterstraat wordt ook in Ommegang West de bovenbouw verder afgewerkt door het plaatsen van goten, het aanleggen van zijstroken en het aanbrengen van de fundering van de rijweg. Ook hier zal volgens de planning de onderlaag asfalt worden aangebracht in de loop van februari, de toplaag zal pas na 1 maart kunnen worden aangelegd. De toplaag van de zijweg Ommegang West zal vanaf 1 maart 2016 worden aangevat.

Update 29 december 2015
In aanloop naar deze eindejaarsperiode verspreidde het gemeentebestuur een bewonersbrief over het verder verloop van de wegenis- en rioleringswerken Aquafin in Westrozebeke. We geven u hieronder graag een stand van zaken.

Het verdere verloop van de wegenis- en rioleringswerken, uitgevoerd door Aquafin in samenwerking met de gemeente, ziet er per straat uit als volgt:

Tiendenbergstraat

De overkoppelingswerken van de huisaansluitingen op de hoofdriolering zijn aan de gang. Na het eindejaarsverlof worden deze werken verder afgewerkt. De tweede fase start in februari waarbij de bovenbouw van de wegenis zal worden afgewerkt. Als deze werken volgens planning verlopen dan zullen deze gefinaliseerd zijn in maart-april, maar dit is zoals steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Kosterstraat

Na nieuwjaar zal de bovenbouw van de Kosterstraat worden afgewerkt. Dit houdt in: het plaatsen van borduren, regenwaterontvangers, fundering van de rijweg en het aanbrengen van de asfalt. In de loop van februari zal de onderlaag asfalt worden aangebracht. De toplaag asfalt kan niet eerder dan maart 2016 worden aangebracht.

Ommegang West

De huisaansluitingen op de hoofdriolering worden verdergezet. De asfalteringswerken hier zullen vermoedelijk in de loop van de maand maart worden uitgevoerd.

Sint Elooistraat

Vanaf 11 januari 2016 starten de voorbereidende werken van de nutsleidingen in de Sint Elooistraat. De bovengrondse leidingen worden ondergronds gebracht en de openbare verlichting wordt er vernieuwd. De werken vinden plaats in het voetpad en aan de zijde van de oneven huisnummers. Voor deze werken zal er gewerkt worden met verkeerslichten zodat er steeds verkeer in beide richtingen gegarandeerd blijft. De Drevestraat zal dan ook tijdens deze werken niet worden afgesloten. Deze werken in de Sint Elooistraat zullen vermoedelijk eind januari afgerond zijn, daarna worden de huisaansluitingen overgekoppeld. 

Hervatten van de werkzaamheden

Tijdens deze eindejaarsperiode neemt de aangestelde aannemer bouwverlof. Hij hervat de werken op dinsdag 5 januari 2016. Tot dan werd elke woning toegankelijk gemaakt door het invoeren van minder-hinder-fundering en het plaatselijk uitwerken van toegangen en opritten. Zoals steeds is de vooropgestelde planning afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Update 30 oktober 2015
De wegenis- en rioleringswerken in Westrozebeke zijn momenteel in de vierde fase aanbeland. Tijd voor een nieuwe stand van zaken.

We willen je informeren over het verder verloop van de werken 'Collector doorgang Westrozebeke-Zeugeberg-Foncieregoed'. In de vierde fase worden volgende werken ingepland:

 • Zijstraat Ommegang West: de asfaltlaag is aangelegd. In een laatste fase zullen de aansluitingen van het wegdek met respectievelijk de Kosterstraat en de Ommegang West worden uitgevoerd.
 • Ommegang West: in het gedeelte tussen de werfweg en de Foncieregoedstraat zijn de rioleringswerken opgestart.  In de planning is opgenomen de bovenbouw van de rijweg te kunnen afwerken vóór de eindejaarsperiode.
 • Kosterstraat: de rioleringswerken en de huisaansluitingen zijn op dit moment zo goed als afgerond.  Na de herfstvakantie start de tweede fase van deze werken, namelijk de aanleg van een nieuwe waterleiding.  Deze werken gebeuren in opdracht van De Watergroep en zullen duren tot het eindejaarsverlof.  Na de verlofperiode wordt de bovenbouw van de rijweg in de Kosterstraat afgewerkt. Omwille van de toegankelijkheid van de woningen werd een minder-hinder-fundering ingevoerd.
 • Tiendenbergstraat: in de week van 9 november 2015 worden de rioleringswerken in deze straat opgestart.  De aanleg van de riolering zal duren tot de eindejaarsperiode.  Ook hier zal omwille van de toegankelijkheid van de woningen een minder-hinder-fundering worden aangelegd.  Na de eindejaarsperiode worden de huisaansluitingen overgekoppeld op de nieuwe riolering.  Begin februari start de aannemer, in opdracht van De Watergroep, met het aanleggen van een nieuwe waterleiding.  Deze werken zullen ongeveer één maand in beslag nemen. Begin maart 2016 zal dan gestart worden met de afwerking van de rijweg.

Zoals steeds is de opgegeven timing sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en van onvoorziene technische moeilijkheden.

Update 16 september 2015
De volgende fase van de werken in Ommegang West in Westrozebeke is opgestart.

Na de asfalteringswerken in het eerste deel van Ommegang West werden de verdere rioleringswerken aangevat. Momenteel wordt er gewerkt in de zone tussen de hoofdingang van het bedrijf Westvlees en de tijdelijke werfweg. De rioleringswerken zullen een tweetal weken in beslag nemen.

De afwerking van de bovenbouw zal tot ongeveer begin november duren. Zoals steeds is de timing van de werken sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Bedrijvenzone 'Ommegang West' is opnieuw bereikbaar via Poelkapellestraat. Voor de bereikbaarheid van de afdeling 'garage' van de firma Westvlees en de bewoners werden volgende tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd:

 • Eénrichtingsverkeer in de Ommegang West - gedeelte tussen de werfweg en Foncieregoedstraat.
 • Eénrichtingsverkeer in de tijdelijke werfweg.
 • Eénrichtingsverkeer in de Pereboomstraat - gedeelte tussen Sint-Elooistraat en Kleine Roeselarestraat.

Daarnaast blijft het éénrichtingsverkeer in de centrumstraten van Westrozebeke en de ingevoerde tonnagebeperking van toepassing. 

20151229 Werken WRB - update 2

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina