Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) in openbaar onderzoek

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Er is momenteel één openbaar onderzoek lopende.

GRUP Speelbos

Huidige fase GRUP: openbaar onderzoek

Loopt van 22 november 2021 tot en met 21 januari 2022, iedere belanghebbende kan het ontwerp inzien.

Documenten inkijken

De analoge documenten inkijken kan na het maken van een afspraak in het AC/DC-gebouw te Staden.

De digitale documenten kunnen geraadpleegd worden via het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


GRUP Blommenwijk gedeeltelijke herziening

Huidige fase GRUP: openbaar onderzoek

Dit dossier betreft een beperkte wijziging volgens de stedenbouwkundige voorschriften volgens de verkorte procedure voorzien in artikel 7.4.4/1 in de VCRO.

Openbaar onderzoek

Loopt van 15 september tot en met 14 oktober 2021 kan iedere belanghebbende het ontwerp inzien.

Documenten inkijken

De analoge documenten inkijken kan na het maken van een afspraak in het AC/DC-gebouw te Staden.

De digitale documenten kunnen geraadpleegd worden via het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


Hoe opmerkingen of een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek kunt u een bezwaar of reactie indienen, uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek. Deze moeten gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van Staden op één van de volgende manieren:

  • per e-mail: ruimte@staden.be;
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
  • per brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden.
Staden

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina

Maak je afspraak bij dienst Leven

Sluiten

Moet je bij dienst Leven zijn en wil je vlot geholpen worden? Maak een afspraak online of telefonisch via 051 70 82 02. Kom je zonder afspraak? Hou er rekening mee dat je misschien even moet wachten tot er een vrij moment is. Is er geen plaats meer vrij, kijken we samen om een nieuwe afspraak in te plannen.