Naar de top van de pagina
Gemeente staden

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) in openbaar onderzoek

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken en er jouw mening over geven.

Er is momenteel één openbaar onderzoek lopende.

RUP reconversie ambachtelijke zone

Huidige fase RUP: openbaar onderzoek

Loopt van 19 december 2022 tot en met 18 februari 2023 kan iedere belanghebbende het ontwerp inzien.

Documenten inkijken

De analoge documenten inkijken kan na het maken van een afspraak in het AC/DC-gebouw te Staden.

De digitale documenten kunnen geraadpleegd worden via het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) van de Vlaamse overheid.


Hoe opmerkingen of een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek kunt u een bezwaar of reactie indienen, uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek. Deze moeten gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van Staden op één van de volgende manieren:

  • per e-mail: ruimte@staden.be;
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
  • per brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden.
Staden

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina